გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
თანამშრომლობა

ცენტრი განაგრძობს თანამშრომლობას ტოკიოს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტთან ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების აზომვა-ფოტოგრამეტრიული ფიქსაციის პროექტის ფარგლებში. ცენტრის თანამშრომლები მ.გაბაშვილი, დ.ჩიხლაძე.