გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
თანამშრომლობა

აგვისტოში ცენტრის თანამშრომლებმა ნ, ჭიჭინაძემ და ე. გედევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღეს ბიზანტოლოგთა 23-ე საერთაშორისო კონგრესში (ბელგრადი, სერბეთი)