გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
თანამშრომლობა

2016 წლის ივლის-სექტემბერში ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი გიორგი პაპაშვილი სმიტსონის ინსტიტუტის ათკვირიანი სამეცნიერო სტიპენდიით იმყოფებოდა აღმოსავლეთის მუზეუმში (ვაშინგტონი) და ბრუკლინის მუზეუმში (ნიუ-იორკი) სამუშაოდ "ანტუან სევრუგინის ფოტოგრაფია და მისი აღმოსავლურ-დასავლური კულტურული კონტექსტი" პროექტის ფარგლებში.