გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
თანამშრომლობა

ცენტრმა წარადგინა დოკუმენტაცია რეგისტრაციისთვის ორ საერთაშორისო  საზოგადოებაში: RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) და CIHA (Comite international d'histoire de l'art; პასუხი სავარაუდოდ იქნება 2017 წელს