გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
თანამშრომლობა

13.09.2016 ცენტრში მოეწყო შეხვედრა ცენტრის დირექტორსა და შვედური ფირმის  wikimedia –ს წარმომადგენლებთან. განიხილეს საკითხი გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ აღნიშნულ საიტზე ცენტრის კუთვნილი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი დიგიტალური მასალის განთავსების შესაძლებლობასა და პირობებზე.