გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
პროექტები

ხუროთმოძღვრები და მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდში(რუსთაველი ფონდი)  სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტები:ხუროთმოძღვრები და მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში. პროექტის ხელმძღვანელი დ. ხოშტარია. პროექტის მონაწილეები: დ. თუმანიშვილი, ნ.ნაცვლიშვილი, გ. პატაშური. პროექტი წარდგენილია გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ. "არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში (გამოცდილების ანალიზი, ტრადიცია და ისტორიოგრაფია)". პროექტის ხელმძღვანელი ი.ელიზბარაშვილი.  პროექტის მონაწილეები:მ.სურამელაშვილი, ც. ჩაჩხუნაშვილი, ხ. ჭურღულია.