გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
პროექტები

ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა

მარიკა დიდებულიძე, "ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა".  GWS; ბანკი "რესპუბლიკა". მზია ჯანჯალია, ზარზმის მოხატულობის წინასარესტავრაციო კვლევა (საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა), ექსპერტი. მზია ჯანჯალია, კულაშის მოხატულობის დიაგნოსტიკური კვლევა და რესტავრაცია (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ფონდი), ექსპერტი. ლალი ანდრონიკაშვილი, ქ.ქ. თელავისა და სიღნაღის ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლთა ინვენტარიზაციის პროექტი, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სპორტის სამინისტრო. მზია ჯანჯალია, ნიკორწმინდის მოხატულობის დიაგნოსტიკური კვლევა (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ფონდი), ექსპერტი. მზია ჯანჯალია, ჯვრის ტაძრის რელიეფთა დიაგნოსტიკური კვლევა და ქვის კონსერვაციის პრობლემები (საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო, ICCROM), ექსპერტი. მარინე ბულია, დოდო რქის მონასტრის (VI-XVIII სს.) და განსაშორის (VIს.) შესწავლა ბიზანტიური და აღმოსავლეთ საქრისტიანოს ტრადიციების გათვალისწინებით (Swiss National Science Foundaition).