გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
პროექტები

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება და არქიტექტურა

განმარტებითი ლექსიკონი. ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება და არქიტექტურა (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). მზია ჩიხრაძე: თბილისის არტისტული კაფეები და მათი მოხატულობა   -   ინტერნაციონალური კომუნიკაციის სივრცე და გამოხატულება (ფონდი "ღია საზოგადოება   -   საქართველო"). ნინო იამანიძე: შუა საუკუნეების ქართულ კანკელთა შემკულობა (დიდროს ფონდი). ნინო ჭიჭინაძე: შუა საუკუნეთა ქართული კარედი ხატები (YKY, დიდროს ფონდი). ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი: ინტერრეგიონალური კონტაქტები ბიზანტიური არეალის ქვეყნებში (Dumbarton Oaks). ნანა ყიფიანი, სამსონ ლეჟავა, მზია ჩიხრაძე, ლალი ანდრონიკაშვილი: ილიაზდი (პროჰელვეციის ფონდი). დავით ცხადაძე, დავით ხოშტარია, ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, მარიამ დიდებულიძე და მზია ჯანჯალია მონაწილეობდნენ ქართულ სიძვლეთა მოძიების ცენტრის პროექტში: ქართველები წმინდა მიწაზე (ფონდი «გამარჯვება»). ნანა კუპრაშვილი მონაწილეობდა გარეჯის კვლევის ცენტრის პროექტში: პირღებულის ეკლესიის მოხატულობა (შვეიცარიის ფედერალური ფონდი). ზაზა სხირტლაძე ხელმძღვანელობს საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდით განხორციელებულ პროექტებს: "ისტორია სახეებში", "ქართველი წმინდანები" და "ძველი ქართველი ოსტატები". ნინო ყიფშიძე: საქართველოს რეგიონულ მუზუმებში დაცული ქსოვილების მონაცემთა კომპიუტერული ბანკი (ფონდი "ღია საზოგადოება   -   საქართველო"). გიორგი ლეჟავას დაფინანსებით გამოიცა ჟურნალი: საქართველოს სიძველენი,   N1, 2. კომპანია ფილიპ მორის მენეჯმენტ სერვისეზის თბილისის წარმომადგენლობის, ცენტრის «ბეთანია» და გოგი თოფაძის ფონდის დაფინანსებით გამოიცა წიგნი: თბილისი, სერიიდან საქართველოს ძველი ქალაქები (მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია. მონაწილეობენ: დავით ხოშტარია და დავით ცხადაძე) თამაზ სანიკიძე, "არაგვის ხეობის კულტურის ძეგლები", კოალიციური საერთაშორისო პროექტი   -   "მდინარე არაგვის მდგრადი განვითარების მოდელი".