გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

ლია წილოსანი

ხელოვნებათმცოდნე და ჟურნალისტი.
1973 წლიდან 2007 წლამდე  ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის დირექტორი.
ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამაარსებელი.

უკან დაბრუნება