გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

მზია ჩიხრაძე

დაიბადა 1965 წელს, ქ. ბაქოში.
ხელოვნების ისტორიკოსი,  ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ქართული ახალი და უახლესი ხელოვნება.
საქმიანობა   -   არასამთავრობო ორგანიზაციის   -   ხელოვნების ინტერდისციპლინური კვლევის ლაბორატორიის  დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;  ხელოვნებისა და კულტურის ინტერდისციპლინური კვლევის ალმანახის “ილიაზდი” დამფუძნებელი და რედაქციის წევრი; ლექტორთა დახელოვნების პროგრამის მონაწილე იელის უნივერსიტეტში (აშშ)  2006-2007 წწ; ხელოვნების ინტერდისციპლინური სწავლების სამაგისტრო პროგრამის თანაშემქმნელი (გერმანულ-კავკასიური უნივერსიტეტი)  2007 წლიდან.
რჩეული ნაშრომები: 1. ქიმერიონის კედლის მხატვრობა – დავით კაკაბაძის კომპოზიცია, ფრესკა, N თბ., 1998; 2. ნახატი ედმონდ კალანდაძის შემოქმედებაში, სპექტრი, N თბ., 1999; 3. XX საუკუნის დასაწყისის თბილისური ავანგარდი, ეკო-დაიჯესტი, IX, თბ., 2000; 4. თბილისის არტისტული ცხოვრება, 1910-1920, ამირანი, თბილისი-მონრეალი, 2001; 5. თბილისის კულტურული ცხოვრება დამოუკიდებელ საქართველოში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002.

მისამართი: საირმის ქ. კორპ. X, ბ. 157, თბილისი, ტელ: (+995 32) 389517
e-mail:
mchikhradze@hotmail.com   info_airl@airl.ge

 

 1. დავით კაკაბაძის ფრესკა «შემოქმედი და მუზა» ლიტერატურული კაფე «ქიმერიონის» კედლის მხატვრობიდან,  ფრესკა, 1994;
 2. ქართული არქიტექტურა (მიკროფიშების კრებული, ფოტო-საარქივო დოკუმენტაცია)  I-II ტ.  ლეიდენი, 1998;
 3. ქიმერიონის კედლის მხატვრობა   –   დავით კაკაბაძის კომპოზიცია,  ფრესკა,  თბ., 1998;
 4. თბილისი   -   ძველი და ახალი თბილისის არქიტექტურა, პალიტრა, 1998;
 5. ნახატი ედმონდ კალანდაძის შემოქმედებაში,  სპექტრი,  თბ., 1999;
 6. ქართული არქიტექტურა (მიკროფიშების კრებული, ფოტო-საარქივო დოკუმენტაცია), V ტ. ლეიდენი, 1999;
 7. უახლესი ქართული ხელოვნება, კატალოგი,  თბ.,  2000;
 8. ფიროსმანის გავლენა რუსულ ავანგარდზე,  ეკო-დაიჯესტი, VIII, 2000;
 9. XX საუკუნის დასაწყისის თბილისური ავანგარდი,  ეკო-დაიჯესტი,  IX,  2000;  
 10. თბილისის მხატვრული ცხოვრება 1910-1920-იან წლებში,  ამირანი,  თბილისი-მონრეალი, 2001;
 11. თბილისის კულტურული ცხოვრება დამოუკიდებელ საქართველოში,  ქართული ხელოვნების ნარკვევები II, თბ., 2002.

უკან დაბრუნება