გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

კახა ხიმშიაშვილი

დაიბადა 1961 წელს, ქ. თბილისში.

არქიტექტორ-რესტავრატორი, ხელოვნების მაგისტრი (Master of Arts) კონსერვაციის დარგში, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (არქეოლოგია და არქიტექტურის ისტორია და თეორია).
სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   არქეოლოგია,  არქიტექტურის ისტორია.
საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, კითხულობს ლექციების კურსს რესტავრაციის ფილოსოფიაში.
რჩეული ნაშრომები: 1.   A Group of Iberian Fire Temples (4th Cent. BC - 2nd Cent. AD),   In  -  Archaeologische Mitteilungen Aus Iran, Band 28, Deitrich Reimer Verlag Berlin, 1995-1996; 2.   The Architecture of Uphlistsikhe, Georgia. In - Transactions of the Ancient Monuments Society, vol. 43, 1999;   3. იბერიის სატაძრო არქიტექტურის შესახებ, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, თბ., 2001; 4.ახლოაღმოსავლეთისა და საქართველოს ანტიკური ხანის ხუროთმოძღვრება ინტერპრეტაციის სირთულენი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება), 2002; 5. Impact of the Achaemenian Architecture on the Architecture of Iberian Kingdom Fourth - First Centuries BC, Proceedings of The First International Conference on the Ancient Cultural Relations Between Iran and Western Asia, Tehran, 2003.

ბიბლიოგრაფია არ მოძებნა

უკან დაბრუნება