გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

თინათინ ხოშტარია

დაიბადა 1974 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა.
ნაშრომები: 1. The Wall Paintings of the Chapel-martirium Motsameta in the Rock-cut Monastery Complex of Udabno David-Gareji. INFERNO, Journal of Art History. University of St. Andrews School of Art History; vol. IX, 2004; 2. ჯვართამაღლების თემა შუა საუკუნეების ქართულ მონუმენტურ კედლის მხატვრობაში, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი “რელიგია”,  N4-5-6, 2006.

მისამართი: ბელინსკის 61, თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 934377, 2 323438, 593 677883
e-mail: tkhostaria@yahoo.com

 

ბიბლიოგრაფია არ მოიძებნა

უკან დაბრუნება