გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

ნუკრი ალხაზაშვილი

დაიბადა 1936 წელს, ქ. თბილისში.
არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, არქიტექტურის რესტავრატორი,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო - არქიტექტურულ ძეგლთა დაცვა და   რესტავრაცია. 
საქმიანობა - 1978-1982 წლები - ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოში ძეგლთა რესტავრაციის და ადაპტაციის  სამმართველოს უფროსი; 1978-1983 წლები - სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს მთავარი არქიტექტორი; 1995-2002 წლები თბილისის კულტურის უნივერსიტეტში სიძველეთა დაცვის და საკულტო ხუროთმოძღვრების დაპროექტების მეთოდიკის კვლევის განყოფილების ხელმძღვანელი;
არქიტექტურულ ძეგლთა რესტავრაცია: კაზრეთის სამება 1978-1979 წწ.; ვაჩნაძიანის გუმბათიანი ტაძარი «ყველა-წმინდა» 1978-1982 წწ; რუხის ციხე 1983-1985 წწ. და სხვ.;
ნაშრომები: 1. Вопросы реставрации купольного храма Квелацминда Вачнадзианского  монастыря, IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;  2. პასუხი რეცენზენტებს, ძეგლის მეგობარი,  N65, 1984;   3. ვაჩნაძიანის კომპლექსის გუმბათიანი ტაძარი «ყველა-წმინდა», ძეგლის მეგობარი, N2, 1986;  4. მზის სიმბოლიკა ვაჩნაძიანის მონასტრის «ყველა-წმინდას» გუმბათიანი ტაძრის მთავარი ნავის განათების სისტემაში, VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989; 5. ძეგლთა დაცვა საქართველოში, «ცხოვრება და კანონი», 1993, N1; 6. კულტურის ძეგლთა დაცვის კონცეფციისათვის, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002.

  1. ჭულე, ძეგლის მეგობარი, N 35, 1974;
  2. Вопросы реставрации купольного храма Квелацминда Вачнадзианского  монастыря,   IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983; 
  3. პასუხი რეცენზენტებს, ძეგლის მეგობარი,  N65, 1984; 
  4. ვაჩნაძიანის კომპლექსის გუმბათიანი ტაძარი «ყველა-წმინდა», ძეგლის მეგობარი, N2, 1986; 
  5. მზის სიმბოლიკა ვაჩნაძიანის მონასტრის «ყველა-წმინდას» გუმბათიანი ტაძრის მთავარი ნავის განათების სისტემაში, VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
  6. ძეგლთა დაცვა საქართველოში, «ცხოვრება და კანონი», N1, 1993;
  7. კულტურის ძეგლთა დაცვის კონცეფციისათვის, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2002.

უკან დაბრუნება