გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

გელათის მართვის გეგმის განახლება-დაზუსტების პროექტი  

იუნესკოს რეკომენდაციითა, სამინისტროს დაკვეთით ცენტრის თანამშრომელთა ჯგუფი მუშაობდა "გელათის მართვის გეგმის განახლება-დაზუსტების პროექტზე"  (2016-2017) ხელმძრვანელი დავით ხოშტარია.