გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

გზად ხელოვნებისკენ

გზად ხელოვნებისკენ (საუბრები ხელოვნების ისტორიოგრაფიაზე)
თბ. 2015
ავტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი;
790 გვერდი.
წიგნი ეძღვნება სახვითი ხელოვნების ისტორიოგრაფიისა და კვლევის მეთოდოლოგიის განხილვას უძველესი დროიდან დღემდე.