გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

ჟანი მეძმარიაშვილი

ჟანი მეძმარიაშვილის შემოქმედება.
თბ., 2016;
ავტორები: დალი ლებანიძე, მარინა მეძმარიაშვილი.
112 გვ., 110 ილუსტრაცია. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
წიგნი ეძღვნება XXს.-ის 50-60-იანელთა თაობის ქართველი მხატვრის, ჟანი მეძმარიაშვილის შემოქმედებას. ზოგად ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტშია წარმოდგენილი მხატვრის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების დიდი სპექტრი.