გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

ა/წ 22-23 მაისს ქ. ფრიბურგში (შვეიცარია), ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურული ურთიერთგავლენები შუა საუკუნეების საქართველოში", რომელიც მოეწყო ფრიბურგის უნივერსიტეტში, პროფესორ მიქელე ბაჩის თაოსნობით. კონფერენციაზე მოხსენებების წასაკითხად მიწვეულნი იყვნენ ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომლები ე. გედევანიშვილი მ. დიდებულიძე და ნ. ჭიჭინაძე.