გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

შალვა ქიქოძე

შალვა ქიქოძე

ტექსტის ავტორები და ალბომის შემდგენლები:მაია ციციშვილი, ირინე აბესაძე

რედაქტორები: დიმიტრი თუმანიშვილი, ირინე ჭოღოშვილი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული  ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

თბილისი 2015