გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

ქართული ისტორიული კოსტიუმი

ქართული ისტორიული კოსტიუმი

(V-X საუკუნეები)

ავტორი: კიტი მაჩაბელი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თბილისი 2013