გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ავტორები: გია ბერიშვილი, დევით ჯაფარიძე, მირიან კილაძე, სამსონ ლეჟავა.

სამეცნიერო რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013