გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

საქართველოს სიძველენი

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი 70

კრებული შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: მარიამ დიდებულიძემ, იუზა ხუსკივაძემ

ტექსტი: დიმიტრი თუმანიშვილი

 • გიორგი ჩუბინაშვილი
 • ვახტანგ ბერიძე                   

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013