გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

საქართველოს სიძველენი № 15

საქართველოს სიძველენი № 15

რედაქტორ-გამომცემლები: დიმიტრი თუმანიშვილი, იუზა ხუსკივაძე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტრო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
     

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი