გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

ქეთევან აბაშიძე

დაიბადა 1958 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება, ღვთისმეტყველებისა და საეკლესიო სიმბოლიკის ასახვა საეკლესიო ტაძართმშენებლობაში, ძველი და ახალი საეკლესიო ხელოვნების ურთიერთმიმართება.საქმიანობა -  არის საქართველოს საპატრიარქოს სიწმინდეების მოძიებისა და დაცვის განყოფილების წევრი, საქართველოს საპატრიარქოს ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის საბჭოს წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. კარის სიწმინდენი, წგნ. “ქრისტეს-ნათელი”, თბ., 2006 (თანაავტორი); 2. თბილისის მეტეხის კლდის მხატვრული იერსახე და მისი სულიერი მნიშვნელობა, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998;  3. ქრისტიანული ტაძრის ხუროთმოძღვრული სახე, რწმენა და ცოდნა, ¹2 (6),  2001;  4. ლიტურგიკული გეგმარების საკითხისათვის შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, N1, თბ., 2001;  5.  ნუკა-საყდარი, Analecta Iberica, 1, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბ., 2001;  6. ფერის სიმბოლიკა ჰუჯაბის ტაძრის ხუროთმოძღრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები N2, თბ., 2002.

მეტი

ნათელა ალადაშვილი

(1923, თბილისი   -   2006, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1980), პროფესორი (1983). დაამთავრა თსუ ისტორიის  ფაკულტეტი (1944) და ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (1949). 1950 წლიდან მოღვაწეობდა ამავე ინსტიტუტში, 1987 წლიდან იყო წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. 1968 წლიდან იგი პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში.ნ. ალადაშვილის მეცნიერული კვლევის საგანი იყო შუა საუკუნეების ქართული ქვის ქანდაკება და მისი მიმართება ბიზანტიურ, სომხურ, დასავლეთ ევროპის სკულპტურასთან, მონუმენტური ქანდაკების განვითარების საერთო მიმართულებისა და ეტაპების დადგენა, ქართული შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობა (კერძოდ, სვანეთის ძეგლები), თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნება.ნ. ალადაშვილი მონაწილეობდა ქართული ხელოვნებისა და ქართულ-ბიზანტიური ხელოვნების ურთიერთობისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმებში; ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო კონგრესებში.რჩეული ნაშრომები: 1. ნიკორწმინდის რელიეფები (ფასადების სკულპტურის შესახებ შუა საუკუნეების საქართველოში), თბ., 1957; 2.   Росписи художника Тевдоре в Верхней Сванетии, Тб.,  1966 (თანაავტორები: გ.   ალიბეგაშვილი, ა. ვოლსკაია); 3. Средневековая монументальная скульптура грузии (фасадные рельефы  V-XI  веков), Москва 1977; 4. Композиции алтарной конхи в церквях Сванети, ქართული ხელოვნების  IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1983; 5. Gli Affreshi წიგნში: I Tesoti Della Georgia, G, Alibegashvili, V. Beridze, A. Volskaja, L. Xuskivadze. Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1984;  6.  დიმიტრი თავაძე (თეატრის მხატვარი), თბ., 1986; 7. Фасадные росписи Верхней Сванети, Ars Georgica, 9 (A), თბ., 1988 (თანაავტორი ა. ვოლსკაია);  8.  Iconographic Programme and Style of the Sculpture of a Column in the South Gallery of Oški Church, Georgica II ბოლონია, 1988; 9. შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკების სხვადასხვა დარგის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N1-6,  თბ.,  1995; 10. Композиции Деисуса в грузинской скульптуре во взаимоотношении с его изображением в византийской пластике, ბიზანტინოლოგთა XVIII, 1991 წლის კონგრესის მასალები, შეპერდსტოუნი, 1996; 11.  უფლისა და ღვთისმშობლის დიდების თემის ინტერპრეტაცია ადრეული შუა საუკუნეების ქართულ სკულპტურაში, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობისა და ქრისტიანული ხელოვნების საკითხები, თბ., 1998; 12.  მცხეთის XI საუკუნის სვეტიცხოვლის ტაძრის სკულპტურული დეკორი და მისი თეოლოგიური პროგრამა, ქრისტიანობა, წარსული, აწმყო, მომავალი, თბ., 2000; 13.  ზემო სვანეთი, შუა საუკუნეების ხელოვნება, გზამკვლევი, თბ., 2001 (თანაავტორი რ. ყენია); 14.  ლიტურგიის ასახვა საქართველოს ქვის რელიეფებზე (ადრეული და განვითარებული შუა საუკუნეები), ACADEMIA, N2,  თბ., 2001;   15.  ქართული სკულპტურის ბიზანტიურთან მიმართების საკითხი (ოშკის ტაძრის ვედრების რელიეფი  -  X ს.), ქართული ხელოვნების ნარკვევები, 1, თბ., 2001; 16.  ფიგურული რელიეფების ადგილი დოლისყანის ეკლესიის ფასადების დეკორში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, 2, თბ., 2002.

მეტი

გაიანე ალიბეგაშვილი

(1922, ს. სტეფანწმინდა   -  1997,  თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1975), პროფესორი (1976), საქართველოს  მეცნიერების დამსახურებული  მოღვაწე (1987). დაამთავრა თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი (1944) და ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (1948). 1949 წლიდან ამავე ინსტიტუტის თანამშრომელია, 1985 წლიდან   -   შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნების განყოფილების გამგე. 1968 წლიდან პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. იკვლევდა  შუა საუკუნეების  ქართულ მონუმენტურ, დაზგურ და მინიატურულ მხატვრობას, შუა საუკუნეების ქართულ ქანდაკებას, თანამედროვე ქართულ სახვით ხელოვნებას. აღსანიშნავია მისი ნაშრომები  შუა საუკუნეების ქართული საერო პორტრეტის, ხელნაწერთა დასურათებისა და სვანეთის ფერწერული სკოლის, ქართული თეატრის დეკორატიული ხელოვნების შესახებ. მონაწილეობდა ქართული ხელოვნების, აგრეთვე ქართული და ბიზანტიური ხელოვნების  ურთიერთობისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმებში; ბიზანტოლოგთა საერთაშორისო კონგრესებში.რჩეული ნაშრომები: 1. Четыре портрета царицы Тамары,  Тб., 1957; 2. Д. Какабадзе, Тб., 1958; 3. Росписи царского живописца Тевдоре в Верхней Сванетии, Соавторы  Н. Аладашвили, А. Вольская, Тб., 1956; 4. ბოჭორმის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, ძეგლის მეგობარი, 9, თბ., 1967; 5. Художественный принцип иллюстрирования грузинской рукописной книги – XI нач. XIII вв. Тб., 1973; 6. Оформление постановок театров им. Шота Руставели и Котэ Марджанишвили, Ars Georgica, т.7, серия "Б", Тб., 1976; 7. შექსპირი ქართული თეატრის მხატვართა შემოქმედებაში, საბჭოთა ხელოვნება, N3, 1977; 8. Памятники средневековой станковой живописи в Верхней Сванетии, сборник "Средневековое искусство. Русь. Грузия",  М., 1978; 9. Византия, Христианский Восток и формирование местных художесственных традиций в средневековой миниатюрной живописи Грузии  и Армении, II  მеждународный симпозиум по армянскому искусству в Ереване, на русск. языке в сборнике докладов, т.4, 1978;  10. ქართული ჭედური და ფერწერული ხატები, თანაავტორი თ. საყვარელიძე, თბ., 1979 (II გამოცემა  - 1994); 11. Светский портрет в средневековой живописи Грузии,  Тб.,1979; 12. Мозаичная портативная икона Св. Георгия из Верхней Сванетии, Ars Georgica, ტ. 8, თბ., 1979; 13. The Icons of Georgia (Tavi II წიგნში: Kurt Waitzman, Gaiane Alibegashvili, Aneli Volskaia, Manolis Chatzidakis, Gordana Babic, Michail Alpatov, Teodore Voinescu. The Icon, Arnoldo Mondadori Editore, Milano-Mladinska Knijga, Lubiana,  1981-1982; 14. La miniatura et le icone dipinte. La scultura.  ( მე-4 და მე-5 თავი წიგნში: Gaiane Alibegashvili, Vachtang Beridze, Aneli Volskaia, Leila Xuskivadze: I tesore della Georgiana, Arnoldo Mondadori, Milano-Mladenska Knijga, Lubiana,1983; 15. Живописная  школа Сванети, თბ., 1983  (соавторы Н. Аладашвили, А. Вольская); 16. Вновь открытый памятник грузинского иконописного искусства, Ars Georgica, сер. А, т. 9, თბ., 1987; 17. Роспись главного храма Успения Богоматери в Вардзии, Сб. "Пещеры Грузии, Спелеистика, Архитектура, живопись, керамика, ткани",Тб., 1988; 18. Deux triptyques d, Oubissi: Icones georgiennes du style des Paleologues. Buzantine art Latin West. Art Historical Studies in Honour of Kurt Weitzmann, Princetone University, 1995.

მეტი

ნუკრი ალხაზაშვილი

დაიბადა 1936 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, არქიტექტურის რესტავრატორი,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.სამეცნიერო კვლევის სფერო - არქიტექტურულ ძეგლთა დაცვა და   რესტავრაცია. საქმიანობა - 1978-1982 წლები - ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოში ძეგლთა რესტავრაციის და ადაპტაციის  სამმართველოს უფროსი; 1978-1983 წლები - სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს მთავარი არქიტექტორი; 1995-2002 წლები თბილისის კულტურის უნივერსიტეტში სიძველეთა დაცვის და საკულტო ხუროთმოძღვრების დაპროექტების მეთოდიკის კვლევის განყოფილების ხელმძღვანელი;არქიტექტურულ ძეგლთა რესტავრაცია: კაზრეთის სამება 1978-1979 წწ.; ვაჩნაძიანის გუმბათიანი ტაძარი «ყველა-წმინდა» 1978-1982 წწ; რუხის ციხე 1983-1985 წწ. და სხვ.;ნაშრომები: 1. Вопросы реставрации купольного храма Квелацминда Вачнадзианского  монастыря, IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;  2. პასუხი რეცენზენტებს, ძეგლის მეგობარი,  N65, 1984;   3. ვაჩნაძიანის კომპლექსის გუმბათიანი ტაძარი «ყველა-წმინდა», ძეგლის მეგობარი, N2, 1986;  4. მზის სიმბოლიკა ვაჩნაძიანის მონასტრის «ყველა-წმინდას» გუმბათიანი ტაძრის მთავარი ნავის განათების სისტემაში, VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989; 5. ძეგლთა დაცვა საქართველოში, «ცხოვრება და კანონი», 1993, N1; 6. კულტურის ძეგლთა დაცვის კონცეფციისათვის, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002.

მეტი

ლალი ანდრონიკაშვილი

დაიბადა  1962 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო - ქართული არქიტექტურა.საქმიანობა - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვის  ფონდი,  ექსპერტი, ძველი თბილისის ურბანული განვითარების პროექტის შედგენა; თბილისის ურბანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პროექტი.რჩეული ნაშრომები:  1. XVIII-XIX საუკუნეების ქართული სასახლეების ნიმუშები ქართლსა და კახეთში, თბ., 2004 (ავტორეფერატი); 2. წინანდლის არქიტექტურული კომპლექსი, ძეგლის მეგობარი,N3, თბ., 1999; 3. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს ნიმუშები ქართლში, ძეგლის მეგობარი, N2, თბ., 2001; 4. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს არქიტექტურა, ლიტერატურა და ხელოვნება, 3, თბ., 1996; 5. ახალი ქართული ხელოვნება, სპექტრი, თბ., 1996.

მეტი

ლიანა ანთელავა

ხელოვნებათმცოდნე, კულტუროლოგი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  XX საუკუნის ქართული მხატვრობა, ქართული კულტურული იდენტურობის სახელოვნებათმცოდნეო და ზოგადკულტუროლოგიური კვლევა.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე სასწავლებლის კულტუროლოგიური ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.სხვადასხვა საერთაშორისო გრანტების მონაწილე, მათ შორის ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს "BECA AECI"  -  გრანტი ესპანისტიკაში (მადრიდის პრადოს მუზეუმის მიწვეული ექსპერტი), ასევე "TEMPUS-TACIS"-is, "UNICEF"-is, "NDI"-is, "Heinrich Boell Stiftung"-ის პროექტებში მონაწილეობა.ნაშრომები: 1. ქალი სახარებაში, კრებ. გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში, თბ., 2001; 2. “მეს” ძიების გზა, ომეგა,N3, 2003; 3. ეპოქათა შეხვედრა XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში (ლევან ჭოღოშვილის დაზგური სურათის მაგალითზე), ხელოვნებათმცოდნეობა, V, თბ., 2003; 4. კულტურათა დიალოგი შექსპირის ქართულ ილუსტრაციებში (ლ. შენგელია-აბაშიძის ნამუშევრების მაგალითზე), კრებ. ქართული სახვითი შექსპირიანა, თბ., 2004; 5. კულტურათა დიალოგი (ფიროსმანის შემოქმედების ერთი ასპექტის შესახებ), ქართული ხელოვნების ნარკვევები III, თბ., 2004.  

მეტი

ნოდარ არონიშიძე

მეტი

მალხაზ არჩვაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

თეა არჯევანიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნინო ასათიანი

დაიბადა 1935 წელს, ქ. თბილისშიარქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, საქ. არქიტექტორთა კავშირის წევრი 1964 წ-დან.1959წ. დაამთავრა თბილისის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებელო ფაკულტეტი არქიტექტორის სპეციალობით.1959წ. 14.IX-დან 1970წ. 2.II-მდე მუშაობდა სახ. საპროექტო ინსტიტუტის "თბილქალაქპროექტის" არქიტექტორის, უფროსი არქიტექტორის (1963 წ-დან) თანამდებობაზე. თანაავტორებთან ერთად იყო რიგი ქალაქგეგმარებითი პროექტების ავტორი, მათ შორის, "თემქის" დასახლების მიკრორაიონების დაგეგმარებისა.1973წ. 2.II. დაამთავრა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურა1973წ. 1.III-დან 2006წ. 1.X-მდე მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში უმცროსი მეცნ. თანამშრომლის, მეცნიერ თანამშრომლის (1984-დან), უფროსი მეცნ. თანამშრომლის (1986-დან) თანამდებობებზე ქართული თანამედროვე ხელოვნების ისტორიის განყოფილებაში.1984წ. 20.XII დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "ქართული საბჭოთა ქალაქთმშენებლობა 1920-30-იან წლებში".1985წ. 29.V მიენიჭა ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის წოდება.1986-1990 წლებში მუშაობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიის და თეორიის კათედრაზე უფრ. მასწავლებლად. კითხულობდა "საზღვარგარეთის თანამედროვე და საბჭოთა არქიტექტურის" ლექციების კურსს.

მეტი

გიორგი ბაგრატიონი

დაიბადა 1962 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, სწავლობდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  არქიტექტურის ფაკულტეტზე (1979-1984 წწ.) და ქართული  ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში (1989-1992 წწ.).     ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი  -  1988-2006  წლებში.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  ქართული  არქიტექტურის ისტორია.ამჟამინდელი საქმიანობა  - თანამშრომლობს გამომცემლობებთან  - "ნეკერი» და "დიოგენე"; კავშირი-ს "სუნტნი"  -  აქტიური ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ჯგუფის ხელმძღვანელი.პროექტები  -  აღმოსავლეთ  საქართველოს     ტურისტული    რესურსების  გეოინფორმაციული სისტემა -  CD (ელექტრონული ვერსია), 2006;  ტაო-კლარჯეთის ვირტუალური მუზეუმი, ვერ-გვერდი,  2007.რჩეული ნაშრომები: 1. ზაქაგორის ხუროთმოძღვრული კომპლექსი, ძეგლის მეგობარი, 1, 1991;  2. კონდამიანის უდაბნო-მონასტრის შესწავლისათვის, მაცნე, N 4, 1991 (ნ. ბახტაძესთან ერთად);  3.  აკვედუკი ანუ ბელღარი "ქვახიდა", სოფ. ხოვლედან, ძეგლის მეგობარი, 1, 1992; 4.  ეკლესია სოფელ აზმანაში, ძეგლის მეგობარი, 1, 1993; 5.  მოგზაურობა თურქეთში, ძეგლის მეგობარი, 1-2, 1996; 6.  საქართველო - ძეგლები და ტურისტული მარშრუტები, რუკა-გზამკვლევი, თბ., 2003; 7. სტატიების სერია დუშეთისა და ყაზბეგის რაიონის ძეგლთა შესახებ, "საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. II, 2004. კონტაქტი: ტელ.: (+995 32) 2 33-42-33,  599 575264 e-mail:   g_bagrationi@yahoo.com

მეტი

თეიმურაზ ბარნაველი

(1904, თელავი   -  1976, თბილისი)ისტორიკოსი, ქართულ სიძველეთა მკვლევარი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. მუშაობდა ეკონომისტად, 1949-1952 წლებში იყო საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის მოადგილე. 1952-1976 წლებში  - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი. თეიმურაზ ბარნაველმა შეადგინა ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ 1941-1968 წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. წიგნი "საქართველოს კულტურის ძეგლები, აყვანილი სახელმწიფო დაცვაზე", ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლთა ყველაზე სრული ნუსხა მანამდე გამოქვეყნებულთა შორის. მნიშვნელოვანია მის მიერ გამოცემული "ატენის სიონის წარწერები", "მანგლისის ტაძრის წარწერები", "კახეთის ისტორიული წარწერები", რომლებშიც მანამდე ცნობილ წარწერათა გარდა, გამოქვეყნებულია ავტორის მიერ მიკვლეული, საყურადღებო ცნობების შემცველი, უცნობი წარწერებიც. აქვს ნარკვევები, მიძღვნილი ცალკეული ძეგლთა დათარიღებისადმი.რჩეული ნაშრომები: 1. ატენის სიონის წარწერები, თბ., 1957; 2. საქართველოს სსრ კულტურის ძეგლები, აყვანილი სახელმწიფო დაცვაზე, თბ., 1959; 2. საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელთა დაბეჭდილი შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია, თბ., 1970 (რუსულ ენაზე); 3. მანგლისის ტაძრის წარწერები, თბ., 1961; 4. მაჩხანის ეკლესიის წარწერები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. XXIX, N5, თბ., 1962; 5. კახეთის ისტორიული წარწერები, თბ., 1962; 5.  Церковь св. Нины в Тхоти, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე, N6, თბ., 1963 (რ. შმერლინგთან ერთად);  6. Окрестности Тбилиси, Тб., 1960 (რ. შმერლინგთან და ვ. დოლიძესთან ერთად).

მეტი

მზია ბაქრაძე

მეტი

თამარ ბელაშვილი

დაიბადა 1977 წელს,  ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  XX საუკუნის ხელოვნება, სცენოგრაფია.საქმიანობა  - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიჰყავს სასწავლო კურსი XIX-XX სს-ის ხელოვნების ისტორიასა და ქართული სცენოგრაფიის ისტორიაში.ნაშრომები: 1. К вопросу многогранности сценографического пространства, Кавказоведение, № 3, М., 2003; 2. О некоторых аспектах синтеза музыки и цвета,  Кавказоведение, № 6, М., 2004; 3. “აბესალომ და ეთერის” სოლიკო ვირსალაძისეული  სცენოგრაფიის ორი ვერსიის შესახებ, კავკასიის მაცნე, N11, თბ., 2005; 4. Scenography of Premiere of the Opera “ Abesalom and Eteri”  by Z. Paliashvili. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volum 173, N1, Tbilisi, 2006; 5. On one scenery by Dimitri Shevardnadze. Bulletin of the the Georgian National Academy of Sciences. Volum 174 Number 2, Tbilisi, 2006.  

მეტი

გიორგი ბერიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მარკუს ბოგიში

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

კონსტანტინე ბოლქვაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

იზა ბუკია

პირადი ინფორმაცია ვერ მოიძებნა

მეტი

მარინე (მაკა) ბულია

დაიბადა 1962 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,ხელოვნებათმცოდნეობის  კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობა.საქმიანობა  -  კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ჟურნალის “ამირანი” რედკოლეგიის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიის მოხატულობა (XIII ს. II ნახევრის ქართული კედლის მხატვრობის ისტორიიდან), ავტორეფერატი, თბ., 1993; 2. ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ნათლისმცემლის მონასტრის საკრებულო ტაძარში, საქართველოს სიძველენი, 7-8, 2005; 3. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი); 4. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი); 5. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი);  6.  დავითგარეჯის მონასტრები,ლავრა, უდაბნო, თბ., 2008 (ანელი ვოლსკაიასა და დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად); 7. დავითგარეჯის მონასტერი. ნათლისმცემელი, ბერთუბანი, თბ.,2010 (ანელი ვოლსკაიასა და დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად). e-mail: makabulia@yahoo.com

მეტი

მარიამ გაბაშვილი

დაიბადა 1971 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორისამეცნიერო კვლევის სფერო  -  წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნება.საქმიანობა -  მიჰყავს სალექციო კურსი: "წინაქრისტიანული ხანის ხელოვნება საქართველოში" თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე  ნაშრომები: 1.  ვერცხლის "ემბლემა" ვანიდან, საქართველოს სიძველენი,N3, თბ., 2003; 2. ბრინჯაოს ჭვირული ბალთების სემანტიკისათვის, საქართველოს სიძველენი,N9, თბ., 2006; 3. ბრინჯაოს ორი ჭვირული ბალთის განსაზღვრისათვის, საქართველოს სიძველენი,N9, 2006; 4. მხატვრულ-პლასტიკური ტრანსფორმაციის საკითხისათვის გვიანანტიკური ხანის ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში, საქართველოს სიძველენი,N12, თბ., 2008; 5. ზოომორფულ გამოსახულებათა იკონოგრაფიული ტიპის შესახებ, საქართველოს სიძველენი,N 14, თბ., 2010. მისამართი: ხახანაშვილის 17, 0144 თბილისი,  ტელ: (+995 32) 2 748962, 599 512962 e-mail: makagabi@yahoo.com

მეტი

სოფიო გაგოშიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიზებნა

მეტი

მარიამ გაჩეჩილაძე

დაიბადა 1954 წელს, ქ. გორში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელისამეცნიერო საბჭოს წევრი. სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  ქართული ბეჭდური წიგნის ხელოვნება, პლაკატი, ექსლიბრისი. საქმიანობა  -  თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორიაში მიჰყავს მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორიის ზოგადი კურსი; არის საქართველოს ი. ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაციასთან არსებული ექსლიბრისისა და წიგნის გრაფიკის მოყვარულთა კლუბის თავმჯდომარე.რჩეული ნაშრომები: 1. ნ. ბარათაშვილის პოეზიის გრაფიკული ინტერპრენტაცია ლადო გრიგოლიას შემოქმედებაში, საბჭოთა ხელოვნება, N4, 1979;  2. ქართული ექსლიბრისი, თბ., 1990 (ტექსტი გერმანულ და ინგლისურ ენებზე); 3. ლადო გრიგოლიას წიგნის მხატვრობა, Ars Georgica, ტ. 12, თბ., 1991; 4. ქართული ექსლიბრისის სათავეებთან, ალმანახი “მწიგნობარი - 99”, თბ., 1999; 5. თანამედროვე  ქართული  ექსლიბრისის ფორმირება და განვითარება (1920-1930), ალმანახი “მწიგნობარი - 02”, თბ., 2002;  6. დავით ციციშვილი - ექსლიბრისისტი, “მწიგნობარი - 03”, თბ., 2003; 7. უჩა ჯაფარიძის წიგნის მხატვრობა, ალმანახი “მწიგნობარი” - 06”, თბ., 2006; 8."სმირნოვების სახლი - საჩუქრად საქართველოს", თბ., 2009; 9.  თბილისელი სომეხი მხატვრები, თბ., 2010. e:mail: mariam_gachechiladze@hotmail.com; mariam.gachechiladze54@gmail.com

მეტი

ეკატერინე გედევანიშვილი

დაიბადა  1972 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა.საქმიანობა  -  თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგი.რჩეული ნაშრომები: 1. The Holy Face and its Representation in Georgian Medieval Art, Iconografica, Firenze, V, 2006; 2. კვლავ ერთი ადგილობრივი იკონოგრაფიული თემის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 6, 2005; 3. პირი ღმრთისა ტიმოთესუბნის მხატვრობაში, საქართველოს სიძველენი, 1, თბ., 2002; 4. პირი ღმრთისა ვარძიის ღმრთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიაში, უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ., 2002; 5. წმ. ვერონიკას ხატის იკონოგრაფია, სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ. 2002;   6.  რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

მეტი

თამაზ გერსამია

დაიბადა 1943 წელს, ქ. თბილისში.საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, არქიტექტურის კანდიდატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  თბილისის და საქართველოს XIX საუკუნისა და XX საუკუნის დასაწყისის არქიტექტურა, ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქცია-რეგენერაცია, არქიტექტურული ძეგლების რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია, ფოტოხელოვნების ისტორია.საქმიანობა - თბილისის სახელმწიფო აკადემიაში კითხულობს   ლექციების კურსს: ქალაქგეგმარების ისტორია და ძეგლთა ადაპტაცია; არის საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი.რჩეული ნაშრომები:  1. Это тоже памятники, Архитектура СССР, № 9, М., 1972; 2. К вопросу регенерации старых кварталов Тбилиси, IV Международный симпозиум по грузинскому искусству, Тб.,1983; 3. ძველი თბილისი, თბ., 1984; 4. Dmitry Jermakov zeiteugnisse einer vergangenen Epoche.  Fotografie, N10, Leipzig,  1987; 5. ქუთაისი, თბ., 1990; 6. ენციკლოპედია “Allgemeines Kunstlerlexikon”, , K.G. Saur Verlag, München, Leipzig, 2002-2007 (გამოცემა გრძელდება);  7.  თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

მეტი

ირინე გივიაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ინა გომელაური

(1918, თბილისი   -  2006, თბილისი)ქართული ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი (1953). 1941 წელს დაამთავრა საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის არქიტექტურის სპეციალობა, 1947 წელს   -  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. 1957-2006 წლებში იყო გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, იკვლევდა შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე ქართულ ხუროთმოძრვრებას. შესრულებული აქვს ყორანთის, ჩოხის, აბელის და სხვა ეკლესიების მეცნიერული ანაზომები. მონაწილეობდა ქართული  ხელოვნებისადმი მიძღვნილი კონფერენციებისა და საერთაშორისო სიმპოზიუმების მუშაობაში.რჩეული ნაშრომები: 1. ხუროთმოძრვრული ძეგლი სოფელ ხოვლეში. ძეგლის მეგობარი, N3, 1964; 2. XII საუკუნის ხუროთმოძღვრული ძეგლი ჩიხაში, ძეგლის მეგობარი, N8, 1966; 3. ლიხაურის ეკლესიის სამრეკლო, ძეგლის მეგობარი, N17, 1968; 4. ერთაწმინდა, თბ., 1976; 5. მღვიმევი, თბ., 1982; 6. ეროვნული მხატვრული ფორმის ძიების პრობლემა თანამედროვე ქართულ ხუროთმოღვრებაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989.

მეტი

ნინო გომელაური

დაიბადა 1951 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  წინაქრისტიანული ხელოვნება.საქმიანობა  -  თბილისის არქეოლოგიური საზოგადოების გამგეობის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. თრელის N16 სამარხის ბრინჯაოს პლასტიკა, თსუ 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999; 2. სამთავრული მცირე პლასტიკის გენეზისის საკითხისათვის, “ძიებანი”, X დამატებანი, თბ., 2003; 3. ლჭაშელ-წითელგორის არქეოლოგიური კულტურის ბრინჯაოს მცირე პლასტიკის სემანტიკის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, N7-8, თბ., 2005; 4. Interrelation of the Late Bronze Age Cultures of Eastern Georgia Referring to the Plastic Art and Engravings, ჟურნ.  Journal of Georgian  Archaeology,  N2, 2005; 5. Cultural Atribution Barrow 1 of Tsitelgori,  ჟურნ. Journal of Near Eastern Studies, Brussels, 2005.  მისამართი: თაყაიშვილის ქ. 10. ბ.1. თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 224237e-mail: nino_g@kheta.ge

მეტი

თამარ დადიანი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ფლერ დევდარიანი

დაიბადა 1944 წელს, ქ. ქუთაისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ძეგლთა აღწერილობისა და სამეცნიერო ინფორმაციის ჯგუფის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა და მინიატურა.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობაზე მიჰყავს მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის კურსი.ნაშრომები:  1. ქართული დასურათებული საღვთისმეტყველო კრებულები – გულანები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977; 2. ანჩისხატის გულანის მინიატურები, თბ., 1990; 3. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. V, II. თბ., 1990, 2004 (სტატიები კედლის მხატვრობის ძეგლებზე); 4. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის XVII საუკუნის მოხატულობა (მაცხოვრის ვნებათა ციკლი), თსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, II, თბ., 2001; 5. Georgian Illuminated Liturgical Collections 17th Century Gulani, ΛΑΜΠΉΏΝ,  2, National Technical University, Faculty of Architecture Department of History of Art., Athens, 2003; 6. mikrofiSebi: “Georgian Architecture”, vol. I-VII,, ლეიდენი 1994-2007 (სტატიები ეკლესიათა მოხატულობაზე); 7. იშხანი, თბ., 2010. 

მეტი

თამაზ დვალი

დაიბადა 1949 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტორი, ცენტრის ძეგლთა აღწერილობისა და სამეცნიერო ინფორმაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში.სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.ნაშრომები: 1. ვაჩნაძიანის ყველაწმინდის გუმბათოვანი ტაძრის რესტავრაციის შესახებ, ძეგლის მეგობარი, N65, თბ., 1984; 2. სოფელ ცხვარიჭამიას ეკლესია, მაცნე, N4, თბ., 1986; 3. კვლავ ვაჩნაძიანის “ყველაწმინდას” გუმბათოვანი ტაძრის თავდაპირველი ფორმების შესახებ, ძეგლის მეგობარი, N4, თბ., 1988; 4. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. V, II. თბ., 1990, 2004  (სტატიები ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებზე); 5. მიკროფიშები: “Georgian Architecture”,  vol. I-VII, ლეიდენი 1994-2007; 6. იშხანი (ქართული ნივთიერი კულტურის ძეგლები საზღვარგარეთ), თბ.,2010; 7. ოთხთა ეკლესია, თბ., 2011.

მეტი

მალაქია (კუკური) დვალი

(დაიბადა 1926 წელს, ს. ზედა შავრაში)ხელოვნების ისტორიკოსი, არქიტექტორ-რესტავრატორი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი. ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1948 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, არქიტექტურის ფაკულტეტი. 1952-1958 წლებში მუშაობდა სამეცნიერო-სარესტავრაციო სახელოსნოში. 1968-1991 წლებში იყო კულტურის ძეგლთა დაცვის სპეციალიზირებულ სამეცნიერო-სარესტავრაციო გაერთიანების მთავარი არქიტექტორი. 1991 წლიდან  -  ძეგლთა დაცვის სამმართველოს მთავარი არქიტექტორი. 1958-2006  წლებში მუშაობდა გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა.შესრულებული აქვს ტაძრების, ციხეების, ძველი სასახლეებისა და საცხოვრებელი სახლების მეცნიერული ანაზომები. მისი პროექტებით რესტავრირებულია მნიშვნელოვანი ძეგლები  -  მანგლისის, ნიკორწმინდის, ბიჭვინთის, თბილისის მეტეხის ტაძრები, სორის მთავარანგელოზის, პატარა ონის წმინდა ნიკოლოზის და სხვა ეკლესიები, სამთავისის ეპისკოპოსის სასახლე, ივერიის მთის (ახალ ათონში) კოშკი და სხვა.რჩეული ნაშრომები: 1. მასალები ქართული კულტურის ძეგლების შესახებ მოსკოვისა და ლენინგრადის არქივებში, ძეგლის მეგობარი,  2,  1964;  2.  პატარა ონის ხუროთმოძღვრული ძეგლის აღდგენა-რესტავრაციის სამუშაოები,  ძეგლის მეგობარი,  N 18,  1969;  3. მანგლისის ხუროთმოძღვრული ძეგლი, თბ., 1974; 4. ძველი გავაზის ტაძარი, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;  5. ბარაკონი, ძეგლის მეგობარი,  N1, 1992;  6. ნიკორწმინდა,  წელიწდეული,  N1,  1995;  7. ნიკორწმინდა, ძეგლის მეგობარი, N1, 1996.

მეტი

მარიამ დიდებულიძე

დაიბადა 1952 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 2009 წლიდან - გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის დირექტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო - შუა საუკუნეების მხატვრობა, ძველი ქალაქების რეაბილიტაცია, შუა საუკუნეების ფერწერის კონსერვაცია.საქმიანობა - თბილისის სასულიერო აკადემიაში ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტზე  მიჰყავს ბიზანტიური მხატვრობის ისტორიის კურსი; თბილისის სამხატვრო აკადემიაში - შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის კურსი; არის საქართველოს საპატრიარქოს ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის კოორდინატორი.რჩეული ნაშრომები: 1. ძველი გაგრის ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, N45, თბ., 1977; 2. Two Monuments of Thirteenth Century Georgian Mural Painting in Imereti - II International Symposium on Georgian Art, Tbilisi, 1983;  3. წმინდა ევსტათეს ხილვა შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N2, თბ., 1990;  4. საღვთისმეტყველო პოლემიკის ასახვისათვის ყინცვისის წმ. ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი,  N6, 2004;  5. ეროვნული ფორმის საკითხი ქრისტიანულ ხელოვნებაში, საქართველოს სიძველენი, N7-8, 2005; 6. ძირი იესესი ყინცვისის წმ. ნიკოლოზის ტაძარში,  Academia,  ტ. 6-7,  2006;  7.  Ancient Georgian Art, Tb., 2008;  8.  ინვენტარიზაციისა და დოკუმენტაციის სახელმძღვანელო (თარგმანი), თბ., 2008;  9.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, კედლის მხატვრობა, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010 (თანაავტორი). 

მეტი

ვახტანგ დოლიძე

(1918, ქუთაისი   -  1986, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების  მკვლევარი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი (1954), ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე (1982). დაამთავრა საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი. სწავლობდა  ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის  ასპირანტურაში, იქვე დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 1946 წლიდან ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელია, 1971-1986 წლებში  -  იმავე ინსტიტუტის საქართველოს ძეგლთა აღწერილობის განყოფილების გამგე. ამ განყოფილებას დაევალა საქართველოს ტერიტორიაზე შემონახული ყველა ძეგლის გამოვლენა, აღწერა, სათანადო გრაფიკული  დოკუმენტაციის შედგენა.ვახტანგ დოლიძე უმეტესად იკვლევდა შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებს, რომელთაც მან არაერთი საყურადღებო ნაშრომი უძღვნა (გარბანი, სათხე და სხვ.). აქვს საინტერესო ნაშრომი ხევის საცხოვრებელი სახლების შესახებ. რ. შმერლინგთან და თ. ბარნაველთან ერთად მან შეადგინა გზამკვლევები  თბილისის მიდამოები და საქართველოს სამხედრო გზა. 1993 წელს სხვა ავტორებთან ერთად მიენიჭა საქართველოს სამეცნიერო პრემია წიგნისათვის  "საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა",  წიგნი V.რჩეული ნაშრომები: 1. Военно-грузинская дорога. Путеводитель, Тб., 1956 (რ. შმერლინგთან ერთად);  2. გარბანი. ქართული ხუროთმოძღვრების IX-X სს. ძეგლი ხევში, თბ., 1958;  3. ხევის ხალხური საცხოვრებელი სახლები, Ars Georgica,  5, 1959;  4. Окрестности Тбилиси, Тб., 1960 (რ. შმერლინგთან  და თ. ბარნაველთან ერთად);   5. Рустави, Тб., 1962;  6. დავით გარეჯის გამოქვაბულთა კომპლექსი, ძეგლის მეგობარი, N3, თბ., 1964;  7. შატილი, ძეგლის მეგობარი, N5, თბ., 1965;   8. თბილისი - მცხეთა - გორი, თბ., 1966   (რ. გვერდწითელთან ერთად);  9. სათხის ხუროთმოძღვრული ძეგლები, Ars Georgica, 7, 1971;  10. კაზრეთის ხუროთმოძღვრული კომპლექსი, Ars Georgica, 9, 1987;   11. თბილისიდან კავკავამდე, თბ., 1991 (რ. შმერლინგთან ერთად).  

მეტი

ნათია ებანოიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ეთერ ედიშერაშვილი

პირადი ინფორმაცია ვერ მოიძებნა

მეტი

ირინე ელიზბარაშვილი

დაიბადა 1948 წელს,  ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება, არქიტექტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის მეთოდოლოგია.საქმიანობა - თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიის და თეორიის ფაკულტეტზე მიჰყავს  გვიანშუასაუკუნეების ქართული არქიტექტურის ისტორიის კურსი,  არქიტექტურის  ფაკულტეტზე - ქართული არქიტექტურის ისტორიისა, ხოლო მაგისტრანტებთან რესტავრაციის ისტორიის კურსი საქართველოში. 1995 წლიდან არის ICOMOS International ნამდვილი წევრი,  1997 წლიდან - ICOMOS  ARSAH  საერთაშორისო სამეცნიერო  კომიტეტის ნამდვილი წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. რუისპირის ყველაწმინდის ეკლესია, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1981; 2. ორნავიანი ეკლესიები საქართველოში, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 1992; 3. ჯავახეთი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ნ. ვაჩეიშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან ერთად); 4. ოთხი კათედრალი, თბ., 2000; 5. იკორთის მთავარანგელოზის ეკლესია (ახალი ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული მონაცემები), საქართველოს სიძველენი, N2, 2002;  6. ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრება, თბ., 2003; 7. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (მ. სურამელაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).  e:mail:irineelizbarashvili@gmail.com

მეტი

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი

დაიბადა 1968 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული  ხუროთმოძღვრება.საქმიანობა - 2004 წლიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის  მინისტრის პირველი მოადგილე, 2008 წლიდან – მინისტრი. თბილისის  სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, 2002 წლიდან – ჟურნალის "საქართველოს  სიძველენი" თანარედაქტორი. 2000 წლიდან ICOMOS -ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრი, 2000 წლიდან Arbeitsgemeinschaft Christliche Archaeologie zur Erforschung der Spatantiken, Frumittelalterlichen und Byzantinishen Kultur, წევრი.რჩეული ნაშრომები:  1. ქოროღოს ღვთისმშობლის ეკლესია და მისი აღმშენებლები, ლიტერატურა და ხელოვნება, N2, 1992; 2. ერთი უცნობი მოვლენის შესახებ ქართულ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში, საქართველოს სიძველენი, N1, 2002;  3. მასალები ნიმუშისა და ასლის საკითხის შესწავლისათვის ქართულ ხურუთმოძღვრებაში, საქართველოს სიძველენი, II, 2002; 4. XIII-XV საუკუნეების ხუროთმოძღვრების დასახასიათებლად, საქართველოს სიძველენი, N3, 2003; 5. «ურჩხული» რეხადან, საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003;  6. რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

მეტი

მარინე ვაჩნაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

სალომე ვეკუა

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ანელი ვოლსკაია

(1923, თბილისი - 2009, თბილისი)ხელოვნებათმცოდნე,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული მხატვრობა და ქანდაკება, თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნება.საქმიანობა   -  მონაწილეობდა ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმებში თბილისში (1974, 1977, 1983), იტალიაში, საბერძნეთში, იუგოსლავიაში (1980-1981, 1986, 1990).რჩეული ნაშრომები: 1.   Росписи средневековых трапезных Грузии, Тб., 1974;   2. Рельефы Шиомгвиме и их место в развитии грузинской средневековой скульптуры, Тб., 1975;  Die Ikonen, Kurt Weitzmann, Gaiane Alibegašvili, Gordana Babić, Manolis Chatzidakis, Michail Alpatov, Teodora Voinescu, Wilhelm Nyssen, Mailand und Mladinska Knjiga, Zaibach, 1981; 4.  I Tesori della Georgia, Gaiané Alibegašvili, Vaxtang Beridze, Leila Xuskivadze, Milano e‛ Mladinska Knjiga, Lubiana, 1983; 5. Sur les Particularités des Peintures anciennes de David-Garedja (les peintures  murales de l église a coupole du Monastére de Dodos-Rka), ΛΑΜΠΉΔΏΝ,  ტ. 2,  ათენი, 2003 (დულა მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული);  6.  დავითგარეჯის მონასტრები, თბ., 2008 (დიმიტრი თუმანიშვილსა და მარინე ბულიასთან ერთად).

მეტი

პარმენ (ნაპო) ზაქარაია

(1916, ს. ნაჯიხავო  -  2003, თბილისი)ხელოვნებათმცოდნე, არქეოლოგი. 1940 წ. დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი, 1941-1947 წწ-ში ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ჯერ ასპირანტი და შემდგომ   -   თანამშრომელია, 1948-2003 წწ. ჯანაშიას სახ. საქართველოს მუზეუმის თანამშრომელი, სპი-ს პროფესორი, თსუ პროფესორი, (1975-3003, 1975-2001 წწ  - ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, თსუ-ს "სამეცნიერო პრემიის" (1991), ივანე ჯავახიშვილის პრემიის (1993), "წლის საუკეთესო წიგნის პრემიის» (2002) ლაურეატი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე. ქართული ხუროთმოძღვრების სხვა დარგთა (სათავდაცვო, სასახლეთა) ნაწარმოებებთან ერთად ზაქარაიას არაერთი მნიშვნელოვანი ტაძარი აქვს შესწავლილი და გამოცემული (ცაიში, წუღრულაშენი, ანანური, ლარგვისი და მთელი რიგი სხვა). სატაძრო ხუროთმოძღვრების კვლევას დიდი ადგილი ეჭირა იმ არქეოლოგიური ექსპედიციების მუშაობაშიც, რომელთაც ზაქარაია ხელმძღვანელობდა (ნაქალაქარ ურბნისის გათხრები   -  1953-1965 წწ. ნაქალაქარ გრემისა   -   1963-1967, ნოქალაქევის 1973-2003 წწ. რის კვალადაც  გამოიცა ურბნისის კათედრალი, გრემის და ნოქალაქევის ეკლესიები: ზაქარაიას მონაწილეობითა და ხელმძღვანელობით განხორციელდა ამ ძეგლთა აზომვა და რესტავრაცია. ზაქარაია ავტორია განმაზოგადებელი ნაშრომებისა   -   სამტომეულისა X-XVIII სს-ის ქართულ გუმბათიან ტაძრებზე და ვრცელი რუსულენოვანი წიგნისა ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებზე, ასევე  -თანაავტორი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის სახელმძღვანელოსი.რჩეული ნაშრომები: 1.ბოლნისები და წუღრუღაშენი, თბ., 1953; 2. ანანურის არქიტექტურული ანსამბლი, თბ., 1953; 3. წუღრუღაშენი, თბ., 1955; 4. ცაიშის ხუროთმოძღვრული კომპლექსი, თბ.,  1956; 5. ლარგვისის არქიტექტურული ანსამბლი, საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე, XIX-B, თბ., 1956; 6. ნაქალაქარ ურბნისის ხუროთმოძღვრება, თბ., 1965; 7. ნაქალაქარ გრემის არქიტექტურა, თბ., 1975; 8. XI-XVIII საუკუნეების ქართული გუმბათოვანი არქიტექტურა, ტ. 1-3, თბ., 1975-1981; 9. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია თბ., 2000 (გ. აბრამიშვილთან და ი. ციციშვილთან ერთად); 10. ნაქალაქარი ციხეგოჯი  -  ნოქალაქევის არქიტექტურა, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული  -  ხელოვნებათმცოდნეობა,  2,  თბ., 2001.

მეტი

ლევან ზედგინიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მარინა თაბუკაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ელენე თუმანიშვილი

დაიბადა 1955 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  თეატრის მხატვრობა.რჩეული ნაშრომები: 1. კოტე მარჯანიშვილის და დავით კაკაბაძის სპექტაკლი “ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ”, საბჭოთა ხელოვნება, N12, 1989; 2. რეჟისორისა და მხატვრის ურთიერთობის შესახებ კ. მარჯანიშვილის რამდენიმე სპექტაკლის მაგალითზე, სპექტრი, N2, 1990; 3. ს. ვირსალაძე და ქართული საცეკვაო კოსტიუმი, ქართული ნაციონალური ბალეტი, თბ., 1995; 4. კ. მარჯანიშვილისა და პ. ოცხელის “ურიელ აკოსტა”, Ars Georgica,  N11, 2001;  5.  თბილისის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი).     

მეტი

დიმიტრი თუმანიშვილი

დაიბადა 1950 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.საქმიანობა - 1999-2006 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე; შუა საუკუნეების არქიტექტურის განყოფილების გამგე;  თბილისის სამხატვრო აკადემიასა და თბილისის სასულიერო აკადემიაში მიჰყავს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის ისტორიის კურსი; არის სახელოვნებათმცოდნეო მეცნიერებაში დაწერილი შრომების შეუცვლელი რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი; წლების მანძილზე ამუშავებს ქართულ სახელოვნებადმცოდნეო დარგში მოღვაწე მეცნიერთა არქივებს. რჩეული ნაშრომები:  1. გუმბათიანი ტაძრის ნაშთი თბილისის დედა-ციხეში, ძეგლის მეგობარი, N38, 1975 (ი. ელიზბარაშვილთან ერთად);   2. Тема свободного креста в средневековой грузинской архитектуре, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977;  3. ქართული ტაძრის გარე სახის ერთი თავისებურებისათვის, საბჭოთა ხელოვნება, N8,  1977; 4. «გუმბათიანი საყდარი» სოფელ მატანის მიდამოებში, ძეგლის მეგობარი, N60, 1982;   5. ბანას ტაძარი, თბ., 1989 (რ. მეფისაშვილთან ერთად); 6. კოლორიტის პრობლემა გერმანულ ხელოვნებათმცოდნეობაში, სპექტრი,  N1, 1989;  7. Смирнов и формирование грузинского искусствоведения. Художественние памятники и культура Востока, Л., 1989;  8. წერილები, ნარკვევები, თბ., 2001; 9. გელათი, წინათქმა, ანოტაციები, თბ., 2007 (თანაავტორი);  10. მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი, თბ., 2008 (თ. ხუნდაძესთან ერთად); 12. დავითგარეჯის  მონასტრები, თბ., 2008 (ა.ვოლსკაიასა და მ. ბულიასთან ერთად);  13.  Ancient Georgian Art, Tbilisi, 2008 (მ. დიდებულიძესთან ერთად);  14. ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, წინათქმა, ხუროთმოძღვრება, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010; 15. გზაჯვარედინზე, წერილები, ნარკვევები, თბ., 2008.  მისამართი: ქიაჩელის 22, თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 996479

მეტი

ნინო იამანიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ჯილდა იოსებიძე

(1938, თბილისი  -  1985, თბილისი)შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობისა და ხატწერის მკვლევარი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ძეგლთა დაცვისა და კონსერვაციის ექსპერტი და ამ დარგის დიდი მოამაგე.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მუშაობა დაიწყო გ.  ჩუბინაშვილის  სახელობის   ქართული    ხელოვნების    ისტორიის  ინსტიტუტში  (1943-1985 წწ)  თ. ვირსალაძის  ხელმძღვანელობით.ჯ. იოსებიძის სამეცნიერო მოღვაწეობის ძირითადი სფერო შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა იყო. მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართული ქრისტიანული ხელოვნების, კერძოდ კი, მხატვრობის შესწავლაში. მისი გამოკვლევები გამოირჩევა ნაწარმოების მხატვრულ ფორმაში ამოკითხული თეოლოგიური შინაარსის ღრმა გაგებით და გააზრებით.ჯ. იოსებიძემ  დიდი ღვაწლი გასწია ძეგლთა დაცვისა და სამუზეუმო საქმიანობის განვითარებისათვის  -  1978-1985 წლებში იგი ასევე მუშაობდა ძეგლთა დაცვის სამმართველოსა და ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში.აქტიურად მონაწილეობდა ჯ. იოსებიძე ქართველ მხატვარ-რესტავრატორთა აღზრდა-განათლების საქმეში.  ე. პრივალოვასთან ერთად მან დასაბამი მისცა ცნობილი რუსი რესტავრატორის ადოლფ ოვჩინიკოვის მიერ ქართველ რესტავრატორთა და ხელოვნებათმცოდნეთა ახალგაზრდა თაობების მომზადების საქმეს, მეცნიერულ კვლევაზე დაფუძნებული ასლი-რეკონსტრუქციების გაკეთების ტრადიციას, კედლის მხატვრობისა და ხატწერის ტექნიკური კვლევის შედეგების აქტიურ გამოყენებას ნაწარმოების მეცნიერული კვლევის პროცესში, ქიმიკოსების, ბიოლოგების და სხვა დარგების სპეციალისტებთან თანამშრომლობას  და ა.შ.ნაშრომები: 1.  Некоторые черты иконографии и стиля в росписи 13 века из Ачи, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ.,  1977;  2. Из колекции Историко-этнографического Музея  Сванетии,  კრებ: Музей,  N7, М., 1987   (ნ. ბურჭულაძესთან ერთად);   3   Роспись Ачи,  Тб.,  1989.

მეტი

სოფიო იოსელიანი

(1952, თბილისი  - 1999, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი. 1969-1974 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, ხელოვნებათმცოდნეობის  ფაკულტეტზე.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  XX საუკუნის ფერწერა და ქანდაკება. 1974 წლიდან იყო გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ახალი ქართული ხელოვნების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი. ამავე დროს მუშაობდა შუა საუკუნეების კედლის მხატვრობის ასლების შექმნაზე.იყო საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი. მონაწილეობდა ინსტიტუტის  სამეცნიერო სესიებში. აგრეთვე ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილ VI საერთაშორისო სიმპოზიუმში, თბილისი, 1989.1987 წლიდან ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას თბილისის  სამხატვრო აკადემიაში, სადაც კითხილობდა   ლექციათა კურსს ევროპის სახვითი ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორიის შესახებ (XVII-XIX სს.).რჩეული ნაშრომები: 1. სკულპტურული პორტრეტის ზოგიერთი თავისებურებანი 1960-70-იანი წლების ქართველ მოქანდაკეთა შემოქმედებაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989; 2.  Гурам Кутателадзе.  Пейзаж.  Натюрморт.  Портрет.  М ., 1989; 3. რუსუდან გაჩეჩილაძის შემოქმედება,  Ars Georgica, N 9, 1991; 4. გვიანი შემოდგომის მოტივები გ. ქუთათელაძის 70-იანი წლების შემოქმედებაში, "სპექტრი",  N2, 1993; 5. ფიროსმანის პორტრეტი გ. ქუთათელაძის შემოქმედებაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N5-6, 1992; 6. ვანო სტურუა, კატალოგი, თბ., 1990; 7. ვალენტინ შერპილოვი,  ლიტერატურული საქართველო,  24 მარტი, 1997.

მეტი

მზია კალანდაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიზებნა

მეტი

ვალერიან კალანდაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მერი კარბელაშვილი

(1927, თბილისი   -   2006, თბილისი)ხელოვნებათმცოდნე. სამეცნიერო კვლევის სფერო   -  ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება. სწავლობდა თსუ ისტორიის ფაკულტეტზე (1944-1949), ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში (1951-1954). მუშაობდა ძეგლთა დაცვის განყოფილებაში (1950-1951), ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში  -  უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად 1956 წლიდან, ხოლო 1967 წლიდან - უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, სექტორის ხელმძღვანელად  1988 წლიდან, ახალი და თანამედროვე ხელოვნების განყოფილების გამგედ. დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე “ს. ქობულაძის წიგნის ილუსტრაცია” (1963). მის მიერ გამოქვეყნებულია წიგნები, ალბომები, მონოგრაფიები. მ. კარბელაშვილი მონაწილეობდა ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმებში (1977, 1981, 1989). მუშაობდა პედაგოგად თსსა ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრაზე.რჩეული ნაშრომები: 1. სერგო ქობულაძე, თბ., 1970;  2. ელენე ახვლედიანი, თბ., 1980; 3. ლევან ცუცქირიძე, მოსკოვი, 1991;  4. ავთო ვარაზი, წგნ: «ავთო ვარაზი  - ფერწერა გრაფიკა»,  თბ., 1993;  5. ჰენრიხ ჰრინევსკი და მისი ილუსტრაციები ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა კრებულისათვის, თბ., 1999; 6. ოსკარ შმერლინგის ილუსტრაციები ქართული ხალხური ზღაპრებისათვის, თბ., 2000; 7. ოსკარ შმერლინგი, რ. შმერლინგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სე­სია. მოხსენებათა მასალები, თბ., 2000; 8. მხატვარ ანა შალიკაშვილის შემოქმედება,  Ars Georgica,  11,  თბ., 2001; 9. მოქანდაკე ავთანდილ მონასელიძის შემოქმედება, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, III, თბ., 2004.

მეტი

კარლო კაჭარავა

(1964, სამტრედია  -  1994, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, კრიტიკოსი, ფერმწერი, პოეტი.1981-1986  წლებში  სწავლობდა  თბილისის  სამხატვრო  აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის  ფაკულტეტზე. სამეცნიერო კვლევის სფერო - ახალი და თანამედროვე ხელოვნება (XXს.).  1989 წლიდან იყო ჟურნალის «ლიტერატურა და ხელოვნება”  რედკოლეგიის წევრი. 1990 წლიდან  -  ხელოვნების  კრიტიკოსთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. მუშაობდა ფრანსუაზა ფრიდრიხის გალერეაში, გერმანია (1991 წ.) 1987-1994 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.1997  წელს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის  ისტორიაში შეტანილი წვლილისათვის მიენიჭა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის სახელმწიფო პრემია.კარლო კაჭარავა XX ს-ის 80-90 წლების ქართული კულტურის ისტორიაში მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ის იყო ფართო ერუდიციის მქონე, მრავალმხრივობით გამორჩეული პიროვნება - მწერალი, პოეტი, კრიტიკოსი, ფერმწერი, გრაფიკოსი, ხელოვნების თეორეტიკოსი, ისტორიკოსი, ესეისტი... ყოველ ზემოაღნიშნულ სფეროში ძალიან სერიოზული კვალი დატოვა.როგორც ხელოვნებათმცოდნემ, დაგვიტოვა მეტად საგულისხმო ნარკვევები XX ს. ავანგარდის, ქართული ავანგარდის ისტორიისა და ცალკეულ ოსტატთა (ვ. სიდამონ-ერისთავის, ილიაზდის, პ. ბლიოტკინის გ. ბუღაძის, ლ. ჭოღოშვილის, 1980-1990 წლების ქართველ მხატვართა) შესახებ, გაანალიზა კულტურული, სოციალური, ისტორიული პროცესები 1980-90 წწ. საქართველოსი - მწვავედ, კრიტიკულად და გულისხმიერებით. შექმნა როგორც საგანმანათლებლო ხასიათის, ისე უფრო "პირადული", სიღრმითი თვისობრივობის მქონე გამოკვლევები.რჩეული ნაშრომები: 1. ერნსტ ბარლახის  გოეთეს ილუსტრაციები, სამეცნიერო   კონფერენციის თეზისები, 1987; 2. ახალგაზრდა ქართველი აბსტრაქციონისტები  - გაზეთი “ახალგაზრდა   ივერიელი” 1988; 3. პოპ-არტი, როგორც გამოცდილება  - გაზეთი ”მხატვარი,” 1988; 3. რობერტ რაუშენბერგი,  ჟურნალი “საუნჯე,” 1989; 4. საქართველოს ისტორია თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში, კონფერენციის თეზისები,  თსუ, 1984; 5. ხელოვნება, რომელიც საინტერესოა ყველასათვის, ჟურნალი “ლიტერატურა და ხელოვნება,” 1992; 6. პეტრე ბლიოტკინი, გაზეთი “დრონი” 1992; 7. ქართული ავანგარდი, ჟურნალი “ლიტერატურა და ხელოვნება,” 1993; 8. თემურ ჯავახიშვილის ხელოვნება, კატალოგი 1993;  9. ილიაზდი და თანამედროვეობა, გაზეთი “მესამე გზა”, 1994; 10. კარლო კაჭარავა, სტატიები, პოეზია (ორტომეული), თბ., 2006.

მეტი

მზისთვალა კეცხოველი

დაიბადა 1931 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ასოცირებული დოქტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება.ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   -  1956-2006 წლებში.ამჟამინდელი საქმიანობა  -   საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ექსპერტ-კონსულტანტი.; 2001 წლიდან საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო ხელოვნების ცენტრში დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების დეპარტამენტთან არსებული საეკლესიო საბჭოს წევრი.რჩეული ნაშრომები:  1.  მხატვრული ქსოვილები სვანეთიდან, ძეგლის მეგობარი, N5, თბ., 1965;  2.  ფეოდალური ეპოქის მხატვრული ქსოვილები, ძეგლის მეგობარი, N7, თბ., 1969;  3.   აბრეშუმის ქსოვილის ფრაგმენტი ზემო სვანეთიდან, ძეგლის მეგობარი, N29, თბ.,  1972;  4. Художественные ткани, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977;  5.  შუა საუკუნეების დეკორატიული ქსოვილები ზემო სვანეთიდან, თბ., 1988;  6. Georgian Embroidery. National Treasures of Georgia, New York, 1999;  7. ზოგიერთი საკითხი ქართული საეკლესიო ნაქარგობის ისტორიიდან, შ. ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის ნარკვევები, VI, თბ., 2000;  8. კრეტსაბმელი (აღსავლის კარის ფარდა), შ. ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის ნარკვევები, VII, თბ., 2001.

მეტი

ეკატერინე კვაჭატაძე

დაიბადა 1972 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე,   ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული რელიეფური სკულპტურა.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი; კავშირი «არქიტექტურული აზრის განვითარება  -  ერდო»-ს დირექტორი.ნაშრომები: 1. ქოლაგირის ციხის კარიბჭის “მიჯაჭვული” ლომების რელიეფები, საქართველოს სიძველენი, N3, 2003; 2. საგარეჯოს პეტრე-პავლეს ეკლესიის დასავლეთი ფასადის დეკორის სელჯუკური ორნამენტული მოტივების გააზრებისათვის, კავკასიის მაცნე, N9, 2004; 3. ანანურის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესიის საფასადო სკულპტურის გააზრებისათვის, ქართული ხელოვნების  ნარკვევები, III, თბ., 2004; 4. გვიანი შუა საუკუნეების ეკლესიათა საფასადო სკულპტურა (ანანურის, საგარეჯოს პეტრე-პავლეს, ყინცვისის “გიგოს საყდრის” ტაძართა რელიეფები),  საკანდიდატო დისერტაცია, 2005; 5. ნიაბის ეკლესიის 1682 წლის რელიეფი, საქართველოს სიძველენი, N7-8, 2005; 6. წმ. ნიკოლოზის რელიეფური ხატი ანანურის ღმრთისმშობლის ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე, საქართველოს სიძველენი, N10,  2006; 7. ანანური, თბ., 2012.

მეტი

ცისია კილაძე

დაიბადა 1975 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  ქართული შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობა, XIX-XX საუკუნეების ქართული დაზგური მხატვრობა და მისი მიმართება ევროპულ მხატვრობასთან.საქმიანობა  -  თბილისის შოთა რუსთაველის  კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტზე მიჰყავს   ხელოვნების ზოგადი თეორიის კურსი;   საქართველოს ეროვნული გალერეის თანამშრომელი და  მიმდინარე  პროექტის: "საქართველოს ეროვნული გალერეის შესახებ კომპაქტდისკის შექმნა"  -  ხელმძღვანელი და ტექსტის ავტორი; ქრისტიანული არქეოლოგიის, ადრეული შუა საუკუნეების და ბიზანტიური კულტურის კვლევის გერმანული ასოციაციის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. შიომღვიმის «ჯვართამაღლების» ეკლესიის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამის რამდენიმე თავისებურება, საქართველოს სიძველენი, N 1, თბ., 2002; 2. წმინდა სვიმეონ მესვეტის გამოსახულება შიომღვიმის მონასტრის  "ჯვართამაღლების"  ეკლესიის მოხატულობაში, კავკასიის მაცნე, N 8, თბ., 2003; 3. შიომღვიმის მონასტრის ჯვართამაღლების ტაძრის მოხატულობა, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ. 2005; 4. წიგნის  -  ხელოვნების ისტორია  -  შესავალი, გამოცემული ჰანს ბელტინგის, ჰაინრიხ დილის, ვოლფგანგ კემპის, ვილიბალდ ზაუერლენდერის და მარტინ ვარნკეს მიერ, გერმანულიდან ქართულ ენაზე თარგმანი, თბ., 2005;  5.  თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

მეტი

სიმონ კინწურაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ქეთევან კინწურაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ანა კლდიაშვილი

დაიბადა 1956 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  მედიევისტიკა (შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება, კედლის მხატვრობა), წინაქრისტიანული ხანის ხელოვნება.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციებს: შესავალი ხელოვნების ისტორიაში, მხატვრული ნაწარმოების ანალიზის საფუძვლები, სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის მეთოდები; ხელოვნების ისტორიის  და თეორიის დეპარტამენტის უფროსი; ხელოვნების ისტორიაში სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.რჩეული ნაშრომები: 1. ვარძიის მოხატულობის ერთი საკვანძო გამოსახულების შესახებ,  ACADEMIA,  ტ. 6-7, 2006; 2. წიგნები სერიიდან “ხელოვნების ისტორია”: «ძველი ეგვიპტე», თბ., 2000; «საქართველო». ტ. I, (თანაავტორი მ. იზორია) თბ., 2001; 3. ბორჯომის ხეობის ბრინჯაოს დისკოების ფუნქციისათვის,  ACADEMIA,  ტ. II, 2001; 4. ვარძიის პირი ღმრთისა და მისი მიმართება საქტიტორო პორტრეტთან. საქართველოს საპატრიარქო, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2005; 5. წეროს გამოსახულების სიმბოლური მნიშვნელობის შესახებ მტკვარ-არაქსის კულტურაში, საქართველოს სიძველენი, N7-8, 2005; 6. «ხელოვნება», X კლასის სახელმძღვანელო, 2006.   მისამართი: ატენის ქ. 18ბ, ბ 33, თბილისი, ტელ: (+995 32) 291629 e-mail: anikld@yahoo.com

მეტი

ნანა კუპრაშვილი

დაიბადა 1964 წელს ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -  კედლის მხატვრობის ტექნიკა-ტექნოლოგია.ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   -  1989-2006  წლებში.ამჟამინდელი საქმიანობა - 1998 წლიდან დღემდე არის ე. პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური კვლევის ცენტრის "ბეთანია"  -  დირექტორი. 2004 წლიდან - თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დეკანი.არის ICOMOS  International -ის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. ბერთის სახარება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N3-4, 1992; 2. ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნოლოგიის ზოგი საკითხი, ძეგლის მეგობარი, 1, 1993;  3. კომპოზიციის აგების ერთი ტექნოლოგიური მეთოდი XVI საუკუნის ქართულ კედლის მხატვრობაში, ძეგლთა დაცვის სამმართველო, წელიწდეული, II, 1996; 4. Determination of the treatment and restoration needs of Medieval Frescoes in Georgia, ICOM Committe for Conservation, vol. II, 2002 (თანაავტორი);  5. შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნიკის ზოგიერთი თავისებურება,  Academia,  6-7, 2006.

მეტი

ბაადურ კუპრეიშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

დალი ლებანიძე

დაიბადა 1947 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  თანამედროვე ხელოვნება.საქმიანობა  -  კულტურის სამინისტროსთან არსებული მოძრავი ძეგლების    საექსპერტო კომისიის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. დავით კაკაბაძე  -  კულტურული მემკვიდრეობა, ნეკერი, თბ., 1999 (მ. მეძმარიაშვილთან ერთად); 2. დაზგური გრაფიკის საკითხისათვის,  თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომები, თბ., 1999; 3. ქართული ფერწერა, მეოცე საუკუნის ოსტატები, თაობიდან თაობამდე, ტ. III-IV, თბ., 2000; 4. ლალი ზამბახიძის შემოქმედება, ხელოვნება,  N2,  2000;  5.  თეატრის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი) 

მეტი

სამსონ ლეჟავა

დაიბადა 1953 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -  ქართული ხალხური ხელოვნება, თანამედროვე ქართული ფერწერა.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს ვიზუალური ფოლკლორისა და 1950-1960 წწ. ქართული ფერწერის მიმდიმარეობანის კურსი. ალმანახ “სპექტრის” სარედაქციო საბჭოს წევრი; კრებულ “საქართველოს სიძველენის” რედკოლეგიის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. ნიკო ფიროსმანაშვილის მხატვრობის მნიშვნელობისათვის, სპექტრი, თბ., 2005; 2. Разговор о Грузинской культуре, Литуратурная Грузия, 2000; 3. Kolkh oda-sakhli. International training course. Significance of the Vernacular Architecture and problems of its Conservation. The world Heritage Centre Unesco. ICOMOS /Georgia. Tbilisi, 1997; 4. ანთროპომორფულობის თარგმანებისა და კოსმოგრამულობის პრინციპი ქართულ ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში, საქართველოს სიძველენი, 3, თბ., 2003; 5. საქართველოს ხალხური არქიტექტურის ზოგადი მახასიათებლებისათვის, საქართველოს სიძველენი, 1, 2002;  6. კოლხური ოდა-სახლები რაჭაში, თბ., 2007; 7. ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (კატალოგი), თბ., 2013 (თანაავტორი)

მეტი

გიორგი ლეჟავა

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მანონ ლილუაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

აზა ლობჯანიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ინგა ლორთქიფანიძე

(1934, ქუთაისი - 2008, თბილისი)ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  - შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა, მისი ურთიერთობა ბიზანტიურ სამყაროსთან (XIV-XVსს.); თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნება.საქმიანობა  -  გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნების განყოფილების ხელმძღვანელი  - 1997-2006 წლებში; თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ფაკულტეტთან არსებული სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. რჩეული ნაშრომები: 1. Роспись Набахтеви, თბ., 1973; 2. Роспись в Цаленджиха, თბ., 1992; 3. Роспись придела Вамека Дадиани в Хоби, Русь. Грузия, კრებ., მოსკოვი, 1978; 4. Житийный цикл св. Георгия в Убиси, Dečani et l‛art byzantin au milieu du XIV  siécle, კრებ. დეჩანის მონასტრის 650 წლისთავისადმი მიძღვნილი, ბელგრადი, 1989;  5. La Céne dans les peintures murales d‛Ubissi, ΛΑΜΠΉΔΏΝ,  ტ. 2, ათენი, 2003 (დულა მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული); 6. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები; თბ.,2011.

მეტი

მარინე მაისურაძე

პირადი ინფორმაცია ვერ მოიძებნა

მეტი

ირინე მამაიაშვილი

დაიბადა 1943 წელს, ქ. თბილისში. ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. სამეცნიერო კვლევის სფერო - შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობა.ძირითადი ნაშრომები: 1. Роспись Табакини (Народная струя в грузинской монументальной живописи позднего средневековья), Тб., 1991; 2. გელათის მთავარი ტაძრის XVI საუკუნის მხატვრობის იკონოგრაფიული პროგრამის თავისებურებანი, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2001; 3. ღვთისმშობლის მიცვალების ტექსტის ილუსტრაციები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი, თბ., 2003; 4. გვიანი შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ზოგიერთი ასპექტი,  თბ., 2004; 5. მელქიზედეკ საყვარელიძის საქტიტორო პორტრეტი (გელათის მთავარი ტაძრის მოხატვის ერთი ეტაპის დათარიღებისთვის), თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა 6, თბ., 2005.  

მეტი

ირმა მამასახლისი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ირინა მანია

მეტი

მაია მანია

დაიბადა 1957 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტურის ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -  თბილისის და სხვა ქართული ქალაქების საერო არქიტექტურა.საქმიანობა  -  თბილისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის განყოფილების ასოცირებული პროფესორი, 2005 წლიდან აკადემიაში მიჰყავს თბილისისა და სხვა ქართული ქალაქების არქიტექტურის ისტორიის კურსი; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის ექსპერტ-არქიტექტორი; ბეთლემის უბნის კონსერვაციის გეგმა-ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები, მეცნიერ-კონსულტანტი,  პროექტი დაამუშავა ICOMOS  საქართველომ, UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დივიზიის და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით (2005 წ.).რჩეული ნაშრომები: 1. ეზო, როგორც ისტორიული თბილისის სივრცითი სტრუქტურის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი, მაცნე, ისტორიის, ეთნოგრაფიის და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1989; 2. ძველი თბილისის სარდაფები, საქართველოს სიძველენი, N3, თბ., 2003; 3. თბილისის არქიტექტურული გზამკვლევი, ზაარბრიუკენი, 2004 (წიგნის თანაავტორი ი. ბაულიგთან, ჰ. მილდენბერგერთან და კ. ციგლერთან ერთად); 4. თბილისის შუაბაზრის ერთი ქარვასლის ისტორიისათვის, საქართველოს სიძველენი, N7-8, თბ., 2005; 5. ფერისცვალების მონასტრის კომპლექსი “მეტეხის გორაზედ”  -  ნაგებობების დათარიღების ცდა, საქართველოს სიძველენი, N9, თბ., 2006; 6. ევროპელი არქიტექტორები თბილისში, თბ., 2006; 7. თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორია, ისტორია და არქიტექტურა, თბ., 2010. 

მეტი

გიორგი მარსაგიშვილი

დაიბადა 1946 წელს, ქ.  თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი,  არქიტექტორი,  ხელოვნებათმცოდნეობის  კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა.ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   -  1971-2006  წლებში.ამჟამინდელი საქმიანობა   -   საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი, კონსერვატორი, შუა საუკუნეების ხელოვნების კურატორი; საქართველოს კულტურის, ძეგლთა   დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ურბანული მემკვიდრეობის კომისიის თავმჯდომარე.რჩეული ნაშრომები: 1. აგარის მონასტრის სამრეკლო. მაცნე, ისტორიის... N1, 1979; 2. აგარის მონასტრის უძველესი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, 60, 1982;  3. Glavna cerkov Agarskogo monastir, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;  4. დარბაზული ხუროთმოძღვრების ზოგი ასპექტი, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შრომების კრებული  "ნარკვევები", II, 1996;  5. ოთხთა ეკლესიის ზედა (არსენისეული) ეკლესია, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შრომების კრებული "ნარკვევები", V, 1999;   6. ახალი აღმოჩენები მდინარე ალგეთის აუზში და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ზოგიერთი ასპექტი, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომების კრებული,  N1 (80), თბ., 2006 (ი. ბონდარევისა და გ. ლომინაძის მონაწილეობით); 7. ზარზმის მონასტრის არქიტექტურა,  წიგნში  -  ზარზმა, თბ., 2007.  

მეტი

გიორგი მასხარაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

კიტი მაჩაბელი

დაიბადა 1931 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  გვიანანტიკური და ადრექრისტიანული  ხელოვნება  (პლასტიკა),  ქართული ქრისტიანული ხელოვნების გენეზისი, ლითონმქანდაკებლობა, ქრისტიანული იკონოგრაფია, თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნება.საქმიანობა  -  ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნების განყოფილების გამგე  -  1999-2006 წლებში; არის თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი, მიჰყავს ძველი მსოფლიოს ხელოვნების ისტორიის კურსი.რჩეული ნაშრომები:  1. Позднеантичная торевтика Грузии, Тб., 1976; 2. სვანეთის საგანძურიდან, თბ., 1982; 3. ძველი საქართველოს ვერცხლი, თბ., 1982; 4. Тбилиси, Мцхета,  М., 1981;  5. Stèles géorgiennes en pierre, Edizioni Arte e Moneta,  Lugano, 1997; 6. ქართული ქვაჯვარები, თბ., 1998;  7.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ქვის რელიეფები, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010 (თანაავტორი); 8. ადრეული შუასაუკუნეების ქართული ქვაჯვარები, თბილისი 2008. მისამართი – მიცკევიჩის ქ. კორპ. I, ბ. 56, თბილისი, ტელ: 2 387539e-mail:   kmachabeli@yahoo.fr  

მეტი

ბესიკ მაცაბერიძე

დაიბადა 1961 წელს ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი   -   1987-2006  წლებში.ამჟამინდელი საქმიანობა   -  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი   -   ფოტოგრაფი.მონაწილეობდა ხელოვნების მუზეუმის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში: ძველი ქართული ხელოვნების ნახაზების ფონდის ციფრული ვერსიის შექმნა (საერო ნაგებობები); საგანმანათლებო პროექტი  - დაზგური ფერწერის რესტავრაცია; მუზეუმში მოწყობილი გამოფენებისთვის ფოტოდოკუმენტაციის მომზადება.ნაშრომები: სტატიების სერია დუშეთისა და ყაზბეგის რაიონის ძეგლთა შესახებ, საქართველოს ისტორიის და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. II, თბ., 2004.  

მეტი

მარინე მეძმარიაშვილი

დაიბადა 1950 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის  კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  XX საუკუნის ფერწერა და გრაფიკა, ქართულ-რუსული და ქართულ-ევროპული ხელოვნების ურთიერთკავშირი, ახალი ტენდენციები, მიმდინარეობები ქართულ ხელოვნებაში. არის   მხატვართა კავშირის წევრი.ნაშრომები: 1. პეიზაჟური ჟანრის განვითარების ახალი ტენდენციები 1930 წლების ქართულ გრაფიკაში”  -   ქართული ხელოვნება, სერია B,  თბ., 1991; 2. დავით კაკაბაძე  -  “Советский художник”, მოსკოვი 1989 ( ვ. ბერიძე, დ. ლებანიძე, მ. მეძმარიაშვილი); 3. ავანგარდის გზები Литературная Грузия, N1-6, თბ., 2002; 4. დავით კაკაბაძე, კულტურული მემკვიდრეობა თბ., 1999 (დ. ლებანიძე, მ. მეძმარიაშვილი); 5.  ფიროსმანი და რუსი ავანგარდისტები, სპექტრი, თბ., 2005;  6.  თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

მეტი

მარინა მიზანდარი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნანა მირცხულავა

დაიბადა ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  თანამედროვე ქართული დაზგური ფერწერა, ქანდაკება.რჩეული ნაშრომები: 1. Кетеван Магалашвили., Тб., 1982;  2. XIX-XX სს. მიჯნის ქართული მხატვრობა, თბ., 1997; 3. XX საუკუნის დასაწყისის ქართული მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ, თბ., 1998; 4. ლადო გუდიაშვილის და დავით კაკაბაძის მხატვრობის ერთი თავისებურების გამო, თბ., 2004; 5. “არ დეკოს” სტილის ზოგიერთი ასპექტი, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, IV, თბ., 2005; 6. მონუმენტური ქანდაკება, ლიტერატურა და ხელოვნება N11, თბ., 2009; 7. XVIII-XX სს. ევროპული ავეჯის კოლექცია, "სმირნოვების სახლი - საჩუქრად საქართველოს", თბ., 2009; 8. Le Prince A. Chervachidze, საქართველოს სიძველენი N13, თბ., 2009. 

მეტი

ქეთევან მიქელაძე

დაიბადა 1962 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნება.საქმიანობა  –  თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი.  მიჰყავს პალეოლოგოსური მიმართულების ქართული კედლის მხატვრობის კურსი.რჩეული ნაშრომები: 1. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1999; 2. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი, 3, თბ., 1999; 3. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, 2001; 4. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი, 7-8, 2005;  5. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი);  6.  ინვენტარიზაციისა და დოკუმენტაციის სახელმძღვანელო (თარგმანი), თბ., 2008. მასამართი: არაგვის ქ. N1, თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 996335.e-mail: ketimikeladze@yahoo.com  

მეტი

დალი მუხაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნათია ნაცვლიშვილი

დაიბადა 1984 წელს ქუთაისში. ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორანტი.სამეცნიერო კვლევის სფერო - შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა და სამშენებლო ტექნიკა, XIX-XX საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, იდენტობა და არქიტექტურა. რჩეული ნაშრომები: 1. თბილისის კათოლიკური თემის ისტორიიდან (სოლოლაკის სასაფლაო), Academia, N2, 2011; 2. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და დ. ხოშტარიასთან ერთად).

მეტი

ვლადიმირ ოვსი

პირადი ინფორმაზია არ მოიძებნა

მეტი

მარიანა ოკლეი

დაიბადა 1963 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო -  ქართული და მსოფლიო თეატრალურ-დეკორატიული ხელოვნების განვითარებისა და ისტორიის შესწავლა, თანამედროვე ქართული ხელოვნება (ფერწერა, ქანდაკება, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება).რჩეული ნაშრომები: 1. თეატრის მხატვარი ს. ვირსალაძე  -  მოღვაწეობის 1970-1980-იანი წლები (ხელოვნების სხვადასხვა დარგების ერთობლიობა ბალეტში), სადისერტაციო ნაშრომი, თბ., 1993; 2. მხატვარი დავით სულაკაური, ლიტერატურა და ხელოვნება, N4, თბ., 1991; 3. ოქროს ხანა (სცენოგრაფ თ. მურვანიძის შემოქმედების პეტერბურგული პერიოდი), საბჭოთა ხელოვნება, N7, თბ., 1989; 4. ს. ვირსალაძე  -  ალბომი, შესავალი ტექსტი, თბ., 1999;  5.  თეატრის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

მეტი

ასმათ ოქროპირიძე

დაიბადა 1953 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  საეკლესიო ხელოვნების ისტორია, მონუმენტური მხატვრობა, ზოგადი სახისმეტყველება.საქმიანობა  -  თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს  მხატვრული ნაწარმოების ანალიზისა და ევროპული ხელოვნების (XIII-XVII საუკუნეები) კურსი; თბილისის სამხატვრო აკადემიაში  -  ათორმეტი საუფლო დღესასწაულის იკონოგრაფიის კურსი.რჩეული ნაშრომები: 1. წითელი ფერის სიმბოლური გააზრების ერთი ასპექტი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში, მაცნე, N3, 1989; 2. ქრისტიანული სახისმეტყველებისათვის. სპექტრი, N1, 1998; 3. ქართული ხელოვნების სახვითი ენისათვის, აკადემია, N6-7, თბ., 2006; 4. ბეთანიის მხატვრობა და მართმადიდებლური ფერწერის ზოგიერთი ასპექტი, სპექტრი, 2005; 5. ბოჭორმის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, სადისერტაციო ნაშრომი, 1997;  6.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ხელნაწერთა დასურათება, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010  (თანაავტორი).    მისამართი: ბარნოვის ქ. N73, თბილისი, ტელ: (+995 32)  2 226413

მეტი

გიორგი პაპაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

გიორგი პატაშური

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მზია პეტაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ეკატერინე პრივალოვა

(1930, თბილისი  -  1998, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სწავლობდა თ]ილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.1958 წლიდან მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად, 1963 წლიდან იყო საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, 1967-1973 წლებში  ლექციებს კითხულობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიის  ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე, 1978 წლიდან მუშაობდა  საქართველოს ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის სამმართველოში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, განყოფილების გამგედ. ეკატერინე პრივალოვას ძირითადი საკვლევი თემა იყო შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური ფერწერა და მისი დაცვის პრობლემები, მისი ურთიერთობა ბიზანტიურ მხატვრობასთან, აგრეთვე, თანამედროვე ქართული ხელოვნება. მეცნიერის ნარკვევები გამოქვეყნებულია ქართულ, რუსულ, დასავლეთევროპულ სამეცნიერო პერიოდიკაში.1992-1993 წლებში იყო შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორატის წევრი. 1996 წლიდან - ძველი კედლის მხატვრობის ტექნიკური კვლევის ცენტრის “ბეთანია” - დირექტორი.ე. პრივალოვა მონაწილეობდა ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილ I (ბერგამო, იტალია 1974),  III (ბარი, ლეჩე, იტალია 1980), IV (თბილისი, 1983) საერთაშორისო სიმპოზიუმებში, ბერძნულ-ქართული ხელოვნებისადმი (პატმოსი, საბერძნეთი 1981), სტუდენიცას მონასტრის 800 წლისადმი (ბელგრადი, იუგოსლავია 1986) მიძღვნილ კონფერენციებში, მხატვრულ-კულტურულ კითხვებში “ბიზანტია და საქართველო” (ათენი, საბერძნეთი 1990), საერთაშორისო სიმპოზიუმში “ათონის მთის ხელოვნება ბიზანტიურ პერიოდში” (თესალონიკი, საბერძნეთი 1997).ე. პრივალოვა იყო ICOMOS-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის,  IOFA-ს, საბერძნეთის ქრისტიანული არქეოლოგიის საზოგადოების საპატიო წევრი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრში პროგრამა  - “ყინწვისის ფრესკების გადარჩენის” მთავარი კონსულტანტი, შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ძეგლების აღდგენისა და კონსერვაციისადმი მიძღვნილი ყველა პროგრამისა და მოძრაობის აქტიური წევრი, სამეცნიერო-პოპულარული ფილმების თანაავტორი.რჩეული ნაშრომები: 1. Зураб Нижарадзе, М., 1972; 2.  Павниси, Тб., 1977; 3. Роспись церкви Георгия Калаубанского близ Мцхета,  Ars  Georgica, № 8-А, 1979;  4.  Роспись Тимотесубани, Тб., 1980; 5.  ბეთანიის ტაძრის მოხატულობა - საბჭოთა ხელოვნება, N2, 1980; 6.  ელენე ახვლედიანი (ალბომი), თბ., 1980;  7. Nouvelle donnée  Betania, - Symposium  international sur l‛ art Georgian, Tbilisi, 1983;  8. ვარძია, თბ., 1987 (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე);  9. Роспись церкви "Вознесения"  -  "Амаглева" в Озаани, Ars  Georgica, 9-А, 1987;  10.  Certain particularites des peintures murales Georgiennes des XI-XIII siecles, Belgrads, 1988;  11. Некоторые особенности грузинских росписей рубежа XII-XIII  вв., Ars  Georgica,  10-А, Тб., 1991; 12. შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობის ერთი თავისებურების შესახებ ზემო კრიხის მთავარანგელოზთა ეკლესიის  მაგალითზე,  წელიწდეული, 1, თბ., 1995; 13. ზოგი რამ ტაო-კლარჯეთის მოხატულობის  შესახებ, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998.

მეტი

გურამ ჟღენტი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ქრისტინე საბაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

თამაზ სანიკიძე

დაიბადა 1935 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  ქართული ხელოვნების ისტორია.საქმიანობა  -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ამავე უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.რჩეული ნაშრომები:  1. გერგეტის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, თბ., 1975; 2. Svetitskhoveli (de I‛ histoire de I‛ architecture géorgienne au debut du XIe siecle), Bari, 1986; 3. Niko Pirosmani, Berlin,  1988; 4. უფლისციხე, თბ., 2002; 5. იკორთის სამშენებლო წარწერები, საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003; 6. XX ს. 20-იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში,  თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის შრომები, II თბ., 2004.  მისამართი: აბაშიძის 59, თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 223219; 593 931128e-mail: gsany@yahoo.com

მეტი

თეიმურაზ საყვარელიძე

დაიბადა 1931 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება და ქართული ხუროთმოძღვრება.საქმიანობა  -  1983-1999 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში; 1999-2005 წლებში  -  ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი; არის მრავალი მონოგრაფიისა და გამოცემის სამეცნიერო რედაქტორი.რჩეული ნაშრომები:  1. ანჩის კარედი ხატი, საბჭოთა ხელოვნება,  N5, თბ., 1976; 2. ვანის წმინდა გიორგის ეკლესიის საკურთხევლისწინა ჯვარი, Ars Georgica, 8-A, თბ., 1979; 3. XII საუკუნის ქართული ჭედური ხელოვნების ისტორიიდან, თბ., 1980; 4. ქართული ჭედური და ფერწერული ხატები, თბ., 1980(გ.ალიბეგაშვილთან ერთად);  5. XIV-XIX სს-ის ქართული ოქრომჭედლობა, ნაკვეთი პირველი (XIV- XVI სს.), თბ., 1987;  6. ქართული ჭედური ხატები, თბ., 1997;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი);  8.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ჭედურობა, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010  (თანაავტორი).   მისამართი: ჯანაშიას ქ.  N2, 0179 თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 221336

მეტი

ვალიდა სიმსივე

პირადი ინფორმაცია ვერ მოიძებნა

მეტი

მანანა სურამელაშვილი

დაიბადა 1951 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  წლების მანძილზე მუშაობს ძველი ქართული არქიტექტურის ნიმუშების კვლევისა და დაცვის დარგში, ურბანული მემკვიდრეობის შესწავლისა და აღრიცხვა-ფიქსაციის სფეროში.საქმიანობა  -  არის ICOMOS-ის  საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრი;  ასოციაციის "საზოგადოება და კულტურული  მემკვიდრეობა"  დამფუძნებელი და წევრი  -  2005 წლიდან;  მონაწილეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის პროექტებში ქალაქების  -  თბილისის, ბათუმის, თელავის ურბანული მემკვიდრეობის   ინვენტარიზაციის კუთხით; ამჟამად ჩართულია ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის საყრდენ გეგმასთან დაკავშირებულ ხუროთმოძღვრული ძეგლების ინვენტარიზაციის საქმეში.რჩეული ნაშრომები: 1. ხადა, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983 (თანაავტორი); 2. ლეჩხუმი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983 (თანაავტორი); 3. ბეთლემის კლდისუბნის არქიტექტურის კვლევის შედეგები, საისტორიო მოამბე, 6, თბ., 2004; 4. XVIII საუკუნის ერთი თბილისური ბანიანი სახლის შესახებ, საისტორიო მოამბე, 7-8, თბ., 2005; 5. XVIII ს-ის კოშკური საცხოვრებელი ბეთლემის კლდისუბანში, საისტორიო  მოამბე, 9, 2006;  6. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი.ელიზბარაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან და ხ. ჭურღულიასთან ერთად). მისამართი: ტერენტი გრანელის ქ. N3, თბილისი, ტელ: (+995 32)  2962216e-mail:  m-suramela@yahoo.com

მეტი

ზაზა სხირტლაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

თეა ტაბატაძე

მეტი

ესმა ტყებუჩავა

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მარინე ფანცხავა

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

თემურ ქანთარია-ჯაბადარი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნანა ღარიბაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

რუსუდან ყენია

(1924, თბილისში - 2012, თბილისი)ხელოვნებათმცოდნე, ოქრომჭედლობის რესტავრატორი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ოქრომჭედლობა, რესტავრაცია-კონსერვაცია, ხელოვნების ისტორია.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიისა  და თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგი; სულიერების, კულტურისა და მეცნიერების აღორძინებისა და განვითარების სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის წევრი. მის მიერ რესტავრირებულია: დავით აღმაშენებლის პინაკი (მოსკოვი, ისტორიის მუზეუმი, 1953); ჯახუნდერის მაცხოვრის ხატი (ქუთაისის  მუზეუმი); ჩუკულის ტრიპტიქონი (ქუთაისის მუზეუმი); ჰადიშის, ლაბსყალდის, იენაშის ოთხთავების მოჭედილობა (მესტიის მუზეუმი, 1970); ალავერდის სახარების ყდის მოჭედილობა (ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბილისი, 1972).რჩეული ნაშრომები:  1. ხახულის ღვთისმშობლის ხატის კარედის მოჭედილობა, თბ., 1972; 2. Чеканное искусство Грузии с VIII по XIX  вв., История искусство народов СССР, М., с 1972  по 1979 гг.; 3. Средневековое искусство. Русь. Грузия, Предалтарные кресты Верхней Сванети, М., 1978; 4. X-XI საუკუნის რამდენიმე ჭედური ხატის აღდგენის საკითხისათვის, ძეგლის მეგობარი, 51, თბ., 1979; 5. თბილისელი ოქრომჭედლების შემოქმედება (გიორგი ხანდამაშვილი და ძმები ჯიქიები, ამბროსი და თომა),  Ars Georgica, 8-.B,  თბ., 1987; 6. ზემო სვანეთი (შუა საუკუნეების ხელოვნება), გზამკვლევი, სერია საქართველოს მეგზური II, თბ., 2000 (ნ. ალადაშვილთან ერთად); 7. Treibarbeitkunst Swaneti: Ikonographische Tematik und kunstlerische Gestaltung, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. I, ათენი, 2003.

მეტი

მარინე ყენია

დაიბადა 1957 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა, ურბანული კონსერვაცია.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს სვანური ფერწერული სკოლის კურსი და შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის კურსი   -   2005 წლიდან; ICOMOS  International წევრი – საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენელი.რჩეული ნაშრომები: 1. ანსამბლის საერთო გადაწყვეტის ზოგი თავისებურება სვანეთის მოხატულობებში, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 2. სამეფო პორტრეტი იენაშის იანის ეკლესიის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი, N2, 2002; 3. სიტყვისა და გამოსახულების მიმართების საკითხისათვის ქართულ მოხატულობებში (იფრარის მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003; 4. General Concept of the 12th and 14th Century Murals in Upper Svaneti (Georgia), ΛΑΜΠΗΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. 1, ათენი, 2003;  5. კიდევ ერთხელ ზემო კრიხის მოხატულობის პროგრამის გამო, საქართველოს სიძველენი, N6, 2005; 6. გამოსახვის ხერხები საქართველოს ადრეულ მოხატულობებში (ლაღამის ქვედა ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი,  N9, 2006; 7.ზემო სვანეთი  -  შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა, 2010.  მისამართი: ჩახრუხაძის ქ. N17, 0105 თბილისი, ტელ: (+995 32) 990616; 899 501854e-mail: marinekenia@yahoo.com

მეტი

ნანა ყიფიანი

დაიბადა   1956 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ქართული ახალი და უახლესი ხელოვნება.საქმიანობა   -   არასამთავრობო ორგანიზაციის   -   ხელოვნების ინტერდისციპლინური კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი 2001 წლიდან; ხელოვნებისა და კულტურის ინტერდისციპლინური კვლევის ალმანახის “ილიაზდი” დამფუძნებელი და რედაქტორი; ჟურნალის “სპექტრი” რედაქციის წევრი; საქართველოს მხრიდან ბაზელის (შვეიცარია) ქრისტოფ მერიანის ფონდის მხატვართა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში გაცვლითი პროექტის თბილისი-ბაზელი-ფრაიბურგის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი 1998 წლიდან; ხელოვნების ინტერდისციპლინური სწავლების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი (გერმანულ-კავკასიური უნივერსიტეტი) 2007 წლიდან.რჩეული ნაშრომები: 1. 8 1/2 წელი, ჟურნ. “KURSIV”, ავსტრია, ვენა, 1999; 2. იმპრესიონიზმი და 1950-70-იანი წლების ქართული საბჭოთა ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002; 3. BEYOND BANS, ვენეციის თანამედროვე ხელოვნების 50-ე საერთაშორისო ბიენალეს წიგნი-კატალოგი "DEARMS ABD CONFLICTS", ვენეცია, 2003;  4. CHRONOTOPES OF REAL - VIDEO ART IN GEORGIA, wignSi “Caucasus, Ptotography, Cinema, Video,” Strasburg, 2003;  5. THE ARGONAUT’S BOAT CAFÉ MURALS, ჟურნ. DOCOMOMO, N 30, March, Paris, 2004; 6. თანამედროვე წარსულისა და აწმყოს არქეოლოგია, ალმანახი “ილიაზდი”, 2, 2006.  

მეტი

ლელა შანიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ანა შანშიაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ლეონიდე (ლეო) შერვაშიძე

(1910, პარიზი   -   2003, თბილისი)ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ეთიკისა და ესთეტიკის პროფესორი, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთისა (1961) და საქართველოს (1983) ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე.მისი სამეცნიერო კვლევის  სფერო იყო ანტიკური და შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნება   -   ხელნაწერთა წიგნის შემკულობა, მონუმენტური მხატვრობის ძეგლები, ქართული და აფხაზური ხელოვნება.დაამთავრა თბილისის რკინიგზის სატრანსპორტო ინსტიტუტი (1945). 1948-1951 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტი, 1951 წლიდან   -  თანამშრომელი. 1957-1974 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  აფხაზეთის ენის, ლიტერატურის და ისტორიის ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის, ანთროპოლოგიისა და ხელოვნების განყოფილების გამგედ. საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი 1963 წლიდან. გამოფენებში მონაწილეობდა 1932 წლიდან. ლ. შერვაშიძის ნამუშევრები დაცულია ს. ჯანაშიას სახ. სახელმწიფო მუზეუმში, სოხუმის დ. გულიას სახ. მუზეუმში. ლ. შერვაშიძემ მრავალი წელი მიუძღვნა ძველი ქალაქების  -  დიოსკურიისა და სებასტოპოლისის ნაშთების შესწავლას. მისი ახალგაზრდობის წლები წყალქვეშა არქეოლოგიასთან იყო დაკავშირებული, საკუთრივ აწარმოებდა არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებას შავ ზღვაში.ლ. შერვაშიძეს, როგორც მეცნიერს  უჭირდა გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევა. შუა საუკუნეების ძეგლების შესწავლასთან ერთად მეცნიერი  იკვლევდა თანამედროვე ფერწერას, გრაფიკას, ქანდაკებას   -   ქართულს და აფხაზურს. იგი თავადაც ხატავდა, ქმნიდა გრაფიკულ სურათებს, იყო არაერთი წიგნის ილუსტრატორი. მრავალი წელი შეალია აფხაზ და ქართველ წარჩინებულ გვარიშვილთა გერბების აღდგენას. მანვე შეასრულა შარვაშიძეთა გენეალოგია.რჩეული ნაშრომები: 1.  XVI საუკუნის ერთი ქართული ხელნაწერის მინიატურების თავისებურებათა შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე, ტ. XXII,  N3, 1959;  2. К  вопросу о средневековой грузинской светской миниатюре, Тб., 1964; 3. Повесть о городе, взятом волнами (Открытие античного города Себастополиса), Сухуми,  1967; 4. Жизнь и творчество художника Гр. Маисурадзе, Ars Georgica, т. 7-B, 1974; 5. Средневековая монументальная живопись в Абхазии, Тб., 1980; 6. Н. Табукашвили, Грузинский живописец 1915-1981,  Ars Georgica, т. 8-B, 1987.

მეტი

ციცინო ჩაჩხუნაშვილი

დაიბადა 1949 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -  შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრული და ურბანული მემკვიდრეობის კვლევა; ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის დაცვა.საქმიანობა   -   ასოციაციის "საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა" დამფუძნებელი;  ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1.  წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის წელიწდეული, N1, თბ., 1996;  2. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ?  "ილიაზდი",  თბ., 1999; 3. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი,  N7-8,  თბ., 2005; 4. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, ACADEMIA,  N2, თბ., 2011; 5. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი. ელიზბარაშვილთან,მ. სურამელაშვილთან, და ხ. ჭურღულიასთან ერთად). მისამართი:   ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. კორპ.  N19, თბილისი, ტელ:   (+995 32) 2361403, 599 625704e-mail: cichach@yahoo.com 

მეტი

ნატალია ჩიტიშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

სოფიო ჩიტორელიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

დავით ჩიხლაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მზია ჩიხრაძე

დაიბადა 1965 წელს, ქ. ბაქოში.ხელოვნების ისტორიკოსი,  ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ქართული ახალი და უახლესი ხელოვნება.საქმიანობა   -   არასამთავრობო ორგანიზაციის   -   ხელოვნების ინტერდისციპლინური კვლევის ლაბორატორიის  დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;  ხელოვნებისა და კულტურის ინტერდისციპლინური კვლევის ალმანახის “ილიაზდი” დამფუძნებელი და რედაქციის წევრი; ლექტორთა დახელოვნების პროგრამის მონაწილე იელის უნივერსიტეტში (აშშ)  2006-2007 წწ; ხელოვნების ინტერდისციპლინური სწავლების სამაგისტრო პროგრამის თანაშემქმნელი (გერმანულ-კავკასიური უნივერსიტეტი)  2007 წლიდან.რჩეული ნაშრომები: 1. ქიმერიონის კედლის მხატვრობა – დავით კაკაბაძის კომპოზიცია, ფრესკა, N თბ., 1998; 2. ნახატი ედმონდ კალანდაძის შემოქმედებაში, სპექტრი, N თბ., 1999; 3. XX საუკუნის დასაწყისის თბილისური ავანგარდი, ეკო-დაიჯესტი, IX, თბ., 2000; 4. თბილისის არტისტული ცხოვრება, 1910-1920, ამირანი, თბილისი-მონრეალი, 2001; 5. თბილისის კულტურული ცხოვრება დამოუკიდებელ საქართველოში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, თბ., 2002.

მეტი

ნინო ციციშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მაია ციციშვილი

დაიბადა 1953 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო – ახალი და თანამედროვე ხელოვნება (XIX-XXI სს.).საქმიანობა   - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე არის ხელოვნებათმცოდნეობის     მიმართულების სრული პროფესორი. კითხულობს ლექციების კურსს:  ახალი ქართული  სახვითი ხელოვნება, მხატვრული ნაწარმოების ანალიზი, ხელოვნებათმცოდნეობის შესავალი,  ქართული მოდერნიზმი ევროპულ და რუსულ სახვით ხელოვნებასთან მიმართებით; საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მოძრავი ძეგლებისა და კულტურულ ფასეულობათა კომისიის თავმჯდომარე.რჩეული ნაშრომები: 1. თეატრის მხატვრობა, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექცია, თბ., 2006; 2. ქართული მოდერნიზმი 1910-1930, თბ., 2005; 3. თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში 1850-1940, თბ., 2004; 4. რევაზ თარხან-მოურავის მხატვრობა, წგნ: - რევაზ თარხან-მოურავი თბ., 2002; 5. ქართული პორტრეტული ფერწერა XVIII-XIX, თბ., 1997.  

მეტი

დავით ცხადაძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ლია წილოსანი

ხელოვნებათმცოდნე და ჟურნალისტი.1973 წლიდან 2007 წლამდე  ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის დირექტორი.ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამაარსებელი.

მეტი

გიორგი ჭანიშვილი

დაიბადა 1954 წელს, ქ. ბათუმში.ხელოვნების ისტორიკოსი,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  -   ქართული ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის ძეგლების ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა მათი რესტავრაციის პროცესში; თბილისისა და საქართველოს სხვა ქალაქების ურბანული მემკვიდრეობის შესწავლის, გადარჩენისა და რეაბილიტაციის საკითხები.საქმიანობა   -   საბუნებისმეტყველო ლიცეუმის ისტორიისა და ხელოვნების ისტორიის პედაგოგი;  არასამთავრობო ორგანიზაცია "საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა" (ასოციაცია) ერთ-ერთი დამფუძნებელი; თბილისის ურბანული მემკვიდრეობის შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი; ICOMOS-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრი.რჩეული ნაშრომები: 1. ვეჯინის სამონასტრო კომპლექსი, სამეცნიერო შრომების წელიწდეული, II, 1996; 2. ქვემო ქართლის XII-XIII სს. დარბაზულ ეკლესიათა ზოგიერთ ნიშან-თვისებათა შესახებ, სამეცნიერო შრომების წელიწდეული, III, 1998; 3. ახლად აღმოჩენილი ეკლესია სოფ. განთიადთან, სამეცნიერო შრომების წელიწდეული, IV-V, 2001; 4. სახლი თბილისის ანჩისხატის უბანში (შავთელის ქუჩაზე), თბ., 2006; 5. სამთავრო, თბ., 2008. მისამართი: დიღმის მასივი, 5 კვ. 9 კორპ. ბ.89. თბილისი, ტელ:  (+995 32)  2526967     (599) 286642e-mail: chanishviligiorgi@yahoo.com

მეტი

ნინო ჭანიშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მარინე ჭელიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნინო ჭინჭარაული

დაიბადა 1983 წელს თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, მაგისტრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო  – XIX-XX საუკუნეების ქართული ხელოვნება, სოც-რეალიზმი, ქართული სოც-რეალიზმი, ვიზუალური კულტურა, პოპ-კულტურა, რელიგია და ხელოვნება, ხელოვნების ისტორიის იდეოლოგიური და პოლიტიკური საკითხები, ხელოვნების თეორიული საკითხები.რ ჩ ე უ ლ ი  ნ ა შ რ ო მ ე ბ ი: 1. სოცრეალისტური პრელუდია და ქართული დაზგური ფერწერის მენტალური წვრთნა (1920-1930-იანი წლების დასაწყისი), სპექტრი N1, 2008; 2. კვერცხი თუ ქათამი (უკანონო მშენებლობები თბილისში), შთაბეჭდილება (ლიტერატურა და ვიზუალური ხელოვნება), N3-4, 2009; 3. ,,მშენებლობა ხელოვნების გზით“ (დედაქალაქში მიმდინარე უკანონო მშენებლობები), Ars Georgica,  სერია – B, ინტერნეტ-ჟურნალი,  20 ნოემბერი, 2010; 4. თერგდალეულთა ეპოქის უცნობი პეიზაჟისტი (რომანოზ გველესიანის გრაფიკული ჩანახატები), საქართველოს სიძველენი, N15, 2011.

მეტი

ნინო ჭიჭინაძე

დაიბადა 1962 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების ქართული და ბიზანტიური ხელოვნება: ხატები, იკონოგრაფია, ბიზანტიურ-ქართული მხატვრული ურთიერთობები.საქმიანობა   -   ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე უნივერსიტეტში კითხულობს ხელოვნების ზოგადი ისტორიის კურსს.რჩეული ნაშრომები:  1. К изучению икон средневековой Грузии (По материалам письменных источников), Византийский Временник, вып. 64, 2005; 2. Passion Cycle Triptych, Byzantion, LXXIII,  fasc. 2, 2003;  3. კონსტანტინოპოლის სასწაულმოქმედი სახეები და XI-XIVსს.  ქართული ხატწერა, საქართველოს სიძველენი, N 4-6, 2003-2004; 4. ფერწერული ხატების მოჭედილობა,  ლიტერატურა და ხელოვნება, N 1, 2002; 5. შუა საუკუნეების ქართული ფერწერული ხატების დამკვეთთა ვინაობისათვის, რელიგია, N 1-2, 2000;  6. The True Cross Reliquaries of Medieval Georgia, Studies in Iconography, vol.20, Western Washington University Annual, USA, 1999; 7. ხატის თაყვანისცემის ისტორიისათვის საქართველოში, რელიგია, N1-2, 1999;  8. Some Compositional Characteristics of XIII-XV century Georgian Triptychs, Gesta, No 1,   New York, 1996;  9. ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, ხატწერა, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010   (თანაავტორი); 10. შუა საუკუნეების ქართული ხატწერა, თბ., 2011. მისამართი: მიცკევიჩის ქ. კორპ. I, ბ. 56, თბილისი, ტელ: 2 387539e-mail: nchichinadze@yahoo.com  

მეტი

ნინო ჭოღოშვილი

დაიბადა 1973 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   ახალი და თანამედროვე ხელოვნება (XIX-XXI სს.).საქმიანობა   –   თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დეკანი. რჩეული ნაშრომები: 1. ქართული მოდერნიზმი 1910-1930, თბ., 2005; 2. Deutsche Siedler Im Tiflis des 19. Jahrhunderts. Iran and the Caucasus, 8.1. rill,  Leiden, 2005; 3. თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში 1850-1940, თბ., 2004; 4. Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts in Tiflis. International Conference. Tbilisi In The Nineteenth Century. Georgian Academy of Sciences. G. Tsereteli Intitute   of Oriental Studies. Chubinashvili Intitute of History of Georgien Art. June 2003; 5. დიმიტრი შევარდნაძის მიუნხენის პერიოდის მხატვრობა, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა, N2. თბ., 2001.

მეტი

თეა ხვედელიძე

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

კახა ხიმშიაშვილი

დაიბადა 1961 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტორ-რესტავრატორი, ხელოვნების მაგისტრი (Master of Arts) კონსერვაციის დარგში, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (არქეოლოგია და არქიტექტურის ისტორია და თეორია).სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   არქეოლოგია,  არქიტექტურის ისტორია.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, კითხულობს ლექციების კურსს რესტავრაციის ფილოსოფიაში.რჩეული ნაშრომები: 1.   A Group of Iberian Fire Temples (4th Cent. BC - 2nd Cent. AD),   In  -  Archaeologische Mitteilungen Aus Iran, Band 28, Deitrich Reimer Verlag Berlin, 1995-1996; 2.   The Architecture of Uphlistsikhe, Georgia. In - Transactions of the Ancient Monuments Society, vol. 43, 1999;   3. იბერიის სატაძრო არქიტექტურის შესახებ, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, თბ., 2001; 4.ახლოაღმოსავლეთისა და საქართველოს ანტიკური ხანის ხუროთმოძღვრება ინტერპრეტაციის სირთულენი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება), 2002; 5. Impact of the Achaemenian Architecture on the Architecture of Iberian Kingdom Fourth - First Centuries BC, Proceedings of The First International Conference on the Ancient Cultural Relations Between Iran and Western Asia, Tehran, 2003.

მეტი

კახა ხიმშიაშვილი

დაიბადა 1961 წელს, ქ. თბილისში.არქიტექტორ-რესტავრატორი, ხელოვნების მაგისტრი (Master of Arts) კონსერვაციის დარგში, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (არქეოლოგია და არქიტექტურის ისტორია და თეორია).სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   არქეოლოგია,  არქიტექტურის ისტორია.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, კითხულობს ლექციების კურსს რესტავრაციის ფილოსოფიაში.რჩეული ნაშრომები: 1.   A Group of Iberian Fire Temples (4th Cent. BC - 2nd Cent. AD),   In  -  Archaeologische Mitteilungen Aus Iran, Band 28, Deitrich Reimer Verlag Berlin, 1995-1996; 2.   The Architecture of Uphlistsikhe, Georgia. In - Transactions of the Ancient Monuments Society, vol. 43, 1999;   3. იბერიის სატაძრო არქიტექტურის შესახებ, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, თბ., 2001; 4.ახლოაღმოსავლეთისა და საქართველოს ანტიკური ხანის ხუროთმოძღვრება ინტერპრეტაციის სირთულენი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება), 2002; 5. Impact of the Achaemenian Architecture on the Architecture of Iberian Kingdom Fourth - First Centuries BC, Proceedings of The First International Conference on the Ancient Cultural Relations Between Iran and Western Asia, Tehran, 2003.

მეტი

თამარ ხოსროშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

დავით ხოშტარია

დაიბადა 1960 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, მშენებლობის  ისტორია.რჩეული ნაშრომები:   1. ნიმუში და ასლი შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში,  ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990; 2. ჯავახეთის საეკლესიო არქიტექტურის ზოგიერთი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 3. ადრეული შუა საუკუნეების ეკლესიები მცხეთაში, Academia,  ტ. 1, 2001; 4. Dreischiffige Basiliken in Ķlaržeti und Šavšeti, Georgica, Heft 25, 2002; 5. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები, თბ., 2005; 6. მშენებელთა გამოსახულება სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათზე, საქართველოს სიძველენი, N9, 2006;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti, Heilige Berge und Wüsten: Byzanz und sein Unfeld, Herausgegeben von P. Soustal, Wien, 2009; 9. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და ნ. ნაცვლიშვილთან  ერთად). მისამართი: კეკელიძის ქ. N 5-14, თბილისი, ტელ: (+995 32) 222597,    899 231061e-mail: khoshtaria@gch-centre.ge

მეტი

თინათინ ხოშტარია

დაიბადა 1974 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა.ნაშრომები: 1. The Wall Paintings of the Chapel-martirium Motsameta in the Rock-cut Monastery Complex of Udabno David-Gareji. INFERNO, Journal of Art History. University of St. Andrews School of Art History; vol. IX, 2004; 2. ჯვართამაღლების თემა შუა საუკუნეების ქართულ მონუმენტურ კედლის მხატვრობაში, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი “რელიგია”,  N4-5-6, 2006. მისამართი: ბელინსკის 61, თბილისი, ტელ: (+995 32) 2 934377, 2 323438, 593 677883e-mail: tkhostaria@yahoo.com

მეტი

გიორგი ხოშტარია

დაიბადა 1938 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი.    ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ქართული და დასავლური ახალი და უახლესი დროის სახვითი ხელოვნება (მხატვრობა, ქანდაკება).საქმიანობა   -   ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პედაგოგი.რჩეული ნაშრომები: 1. ესთეტიური ოპოზიციის როლი მხატვრული ნაწარმოების წყობაში, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2000; 2. ახალი და უახლესი დროის ქართული სახვითი ხელოვნების პერიოდიზაციის საკითხები, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის შრომათა კრებული, 2, 2001;   3. მთლიანობის პრობლემა უახლესი დროის მხატვრობაში,   თსუ   სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2002;   4. დავით გაბაშვილი, თბ., 2000; 5. ნიკო ფიროსმანაშვილის მხატვრული მეთოდი, ჩ, თბ., 2003.  

მეტი

თამარ ხუნდაძე

დაიბადა 1959 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების ქართული რელიეფური სკულპტურის პრობლემები.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკებისა და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების  ზოგადი კურსი.რჩეული ნაშრომები:  1. ძველი აღთქმის სიუჟეტები რელიეფურ ფრაგმენტებზე წირქოლიდან, Academia, ტ. II, თბ., 2001; 2. დანიელი ლომთა ხაროში   -   აკაურთის ეკლესიის რელიეფზე, საქართველოს სიძველენი, N4-5, თბ., 2003; 3. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა   -   დანიელისა და იონას სასწაულებრივი ხსნის თემები შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ქანდაკებაში, საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 2004; 4. ორჯალარის რელიეფი ისტორიულ პირთა კურთხევის გამოსახულებით, საქართველოს სიძველენი,  N7-8, თბ., 2005; 5. ზარზმის წყაროს კედელზე გამოკვეთილი წმინდანის გამოსახულების იდენტიფიკაციისათვის, Academia, ტ. 6-7,  თბ., 2006; 6. L‛ Ascension d‛ Alexandre le Grand sur le relief d’église de Xaxuli, 21st international congress of Byzantine studies, London , 2006; 7. მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი, თბ., 2008 (დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად);  8.  რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (თანაავტორი).  მისამართი: ტელ:  (+995 32) 2 372040e-mail: tamar_Khundadze@yahoo.co.uk

მეტი

იუზა ხუსკივაძე

დაიბადა 1932 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.     სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   ქართული და ისლამური აღმოსავლეთის სახვითი ხელოვნება.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის სრული პროფესორი, მიჰყავს აღმოსავლეთის ხალხთა  ხელოვნების ისტორიისა და გვიანი შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის კურსი; არის საქართველოს საპატრიარქოს სიწმინდეების მოძიებისა და დაცვის განყოფილების წევრი, საქართველოს საპატრიარქოს ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის საბჭოს წევრი; ჟურნალ “საქართველოს სიძველენის” რედაქტორ-გამომცემელი.რჩეული ნაშრომები: 1. ირანული სამინიატურო ხელოვნების ერთი საკითხი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 3, 1973;  2. ახალი ქართული მხატვრობის ძირითადი ეტაპები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977 (თანაავტორი გ. ხოშტარია); 3. ქართული საერო მინიატურა, თბ., 1978; 4. შინაარსისა და მხატვრული ფორმის მიმართების შესახებ გვიანფეოდალური ხანის ქართულ კედლის მხატვრობაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989; 5. ისლამი და ქართული სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა და ხელოვნება, თბ., 1999;  6. ქართული ეკლესიების გვიანი შუა საუკუნეების "ხალხური" მოხატულობანი", თბ., 2003; 7. გელათი, წინათქმა, ანოტაციები, თბ., 2007 (თანაავტორი);  8. ზარათი, თბ., 2008;  9.  რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (ე. გედევანიშვილთან, ნ. ვაჩეიშვილთან და თ. ხუნდაძესთან ერთად).  

მეტი

ლეილა ხუსკივაძე

დაიბადა 1936 წელს, ქ. თბილისში. ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი. სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   შუა საუკუნეების  ქართული სახვითი ხელოვნება. საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, რესტავრაციისა და ხელოვნების ისტორიის  ფაკულტეტზე მიჰყავს ბიზანტიის ხელოვნების ისტორიის კურსი. რჩეული ნაშრომები:   1. ლევან დადიანის საოქრომჭედლო სახელოსნო (ნარკვევები XVII საუკუნის ქართული ჭედური ხელოვნების ისტორიიდან), თბ., 1974; 2. Грузинские эмали, Тб., 1984; 3. Lo sbalzo,  l‛ avorio,  lo smalto,  it tessuto,  la ceramica, in: I‛ Tesori della Georgia, Milano, 1984; 4. შუა საუკუნეების  ტიხრული მინანქარი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბ., 1984 (ქართულად, რუსულად, ინგლისურად); 5. ოშკის სკულპტურულ "ვედრებათა" თავისებურებების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, N3, თბ., 2003;  6. გელათის მოზაიკა, თბ., 2005;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. ხახულის კარედი ხატი, თბ., 2007; 9.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, მინანქარი, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010   (თანაავტორი).

მეტი

ქეთევან ჯანანაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ქეთევან ჯანანაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

ნოდარ ჯანბერიძე

(1927, თბილისი   -  1997, თბილისი)არქიტექტურის ისტორიკოსი და კრიტიკოსი. 1949 წელს  დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი არქიტექტურის სპეციალობით. 1949-1985 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, 1988-1996 წლებში – დირექტორი. 1961-1985 წლებში პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1974-1981 წლებში იყო საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე.ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სსრკ სამხატვრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. XX საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების გაბმული ისტორიის ავტორი. ქართველ არქიტექტორთა და  მხატვართა შემოქმედების მკვლევარი. იგი აქტიურად ეხმაურებოდა არქიტექტურული ცხოვრების თვალსაჩინო მოვლენებს.რჩეული ნაშრომები:  1. საქართველოს სსრ მთავრობის სახლის არქიტექტურა, თბ., 1957; 2. თბილისის ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1958 (მ. კარბელაშვილთან და ს. კინწურაშვილთან ერთად); 3. Архитектура Советской Грузии, Москва-Тбилиси, 1958 (ს. კინწურაშვილთან ერთად); 4. Национальное своеобразие города, Декоративное искусство СССР, №10, М., 1959 (ს. კინწურაშვილთან ერთად); 5. არქიტექტორი არჩილ ქურდიანი, თბ., 1963; 6. სახელმწიფო რესპუბლიკური ბიბლიოთეკის შენობის არქიტექტურა, საბჭოთა ხელოვნება, N6, თბ., 1964; 7. საქართველოს ხუროთმოძღვრული ძეგლები, თბ., 1965 (ქართული, რუსული და ინგლისური ტექსტით); 8. Город и художник, Декоративное искусство, №8, М., 1966; 9. Архитектура Грузии от истоков до наших дней, М.,1976 (ი. ციციშვილთან ერთად); 10. Тбилиси - Мцхета, Тб., 1981 (კ. მაჩაბელთან ერთად).

მეტი

დევი ჯანიაშვილი

პირადი ინფორმაცია არ მოიძებნა

მეტი

მზია ჯანჯალია

დაიბადა 1963 წელს, ქ. თბილისში.ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. სამეცნიერო კვლევის სფერო   -   გვიანი შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება; კედლის მხატვრობის კონსერვაცია-რესტავრაციის მეთოდოლოგიის საკითხები; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.საქმიანობა   -   თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი, მიჰყავს გვიანი შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების კურსი; საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ექსპერტი; მსოფლიო მემკვიდრეობის საქართველოს კომიტეტის წევრი. რჩეული ნაშრომები: 1. ბოდბის ტაძრის ეგვტერის მოხატულობა და მისი ლიტერატურული წყაროები, მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 3, თბ., 1990;  2. ტრადიცია და სიახლე XVII საუკუნის ქართულ მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, 1991; 3. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მოხატულობა, ACADEMIA, 5-A, 2003 (თანაავტორი); 4. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი); 5. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; 2006 (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი);  6. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები (თანაგამომცემელი, თანარედაქტორი, თანაავტორი); 7. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. წალენჯიხა. მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები; თბ.,2011 (თანაავტორი). მისამართი: ბახტრიონის ქ. N26, თბილისი, ტელ: 599 549863e-mail: mjanjalia@hotmail.com

მეტი